RSS

Voveriukų grupė

Vaikų amžius 5-6  m.

Vaikų skaičius - 17

Grupės auklėtoja - Gražina Baldovskienė (aukštasis neuniversitetinis  išsilavinimas, vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija)

Pamaininė auklėtoja - Agnieška Miliuškevič (vidurinis išsilavinimas, nesuteikta kvalifikacinė kategorija)

Auklėtojos padėjėja - Krystyna Vojevodskaja

Laisvos vietos: 3

Akimirkos iš grupės gyvenimo