RSS

Lopšelio - darželio struktūra


DIREKTORĖ SVETLANA BOGOVEC

Tel. 8 380 51 841

El. pašto adresas darzelis.vyturelis@gmail.com

Gimimo data  1958 – 12- 14

Išsilavinimas 

1984 –   Lietuvos edukologijos universitetas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja/ ikimokyklinio auklėjimo metodininkė.

1976-1978 Vilniaus pedagoginė mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtojos specialybė.

Darbo patirtis

1999-03-01- dabar  Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vedėja/direktorė

1984-1999      Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ metodininkė

1978-1984      Auklėtoja

 Užsienio kalbų mokėjimas

Rusų– gimtoji

Lenkų–pažengęs.

Stipriosios pusės

Tolerantiška, sąžininga, atsakinga, komunikabili.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Stankevičiūtė

tel. 8 380 51 841 el. p. darzelis.vyturelis@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Jadvyga Komarovič

tel. 8 380 51 841 el. p. jadvyga.komarovic@gmail.com

Vyriausioji buhalterė Violeta Chačkovska

tel 8 380 51 844 el.p. violetacha@rambler.ru

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistė Natalija Kazlauskienė

tel. 8 380 51 841 el.p. kazlauskiene32@gmail.com

Lopšeliui - darželiui vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai. Visi darbuotojai yra pavaldūs direktoriui.

Darželio taryba

Darželio tarybos pirmininkė - Stanislava Vasiukevič, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Sekretorė - Aušrelė Gusevičienė,  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Nariai:

Natalja Šilobrit (meninio ugdymo mokytoja)

Natalija Kazlauskienė (maitinimo organizavimo ir higienos specialistė)

Alina Moroz (auklėtojos padėjėja)

Diana Voitechovič (tėvų atstovė)

Viačeslav Adamovič (tėvų atstovas)

Jelena Sinkevič (tėvų atstovė)

Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkė - Teresa Reginevič, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Sekretorė - Tereza Tovtikienė, auklėtojos padėjėja

Narė - Oksana Podmaskienė,  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ valdymo struktūra