RSS

Apie mus

ŠALČININKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „VYTURĖLIS“

 • Lopšelis - darželis įsteigtas ir savo veiklą pradėjo 1978 m. kovo 6 d.;
 • Įstaigos kodas 191408945;
 • Teisinė forma - savivaldybės biudžetinė įstaiga;
 • Grupė - ikimokyklinio ugdymo mokykla;
 • Pagrindinė paskirtis - ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;
 • Mokymo kalba - lietuvių;
 • Mokymo forma - dieninė;
 • Lopšelis - darželis veikia 9.54 valandų: nuo 7.30 val. iki 17.24 val.
 • Lopšelyje - darželyje 2019-2020 m. m.  ugdosi 211 vaikai;
 • Lopšelyje - darželyje veikia 12 grupių: 3 ankstyvojo, 3  II-jaunesniosios, 2 viduriniosios, 2 vyresniosios ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės;
 • Lopšelyje - darželyje dirba 15 auklėtojų, 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas. Dauguma jų turi aukštąjį išsilavinimą, vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją ir didelę darbo patirtį su vaikais.
 • Darželio direktorė Svetlana Bogovec (aukštasis išsilavinimas, III vadybinė kvalifikacinė kategorija),  direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Stankevičiūtė (aukštasis išsilavinimas, III vadybinė kvalifikacinė kategorija).

DARŽELIO DAINA

Vos tik saulės spindulys

Ima žadinti žemelę -

Tuoj linksmų vaikų būrys

Skuba, bėga į darželį.

                               Grupėj žaidžiam žaidimus,

                               Statome tikrus namus.

                                Niekad nuotykių nestinga-

                                Lydi nuotaika džiaugsminga.

Kai mes esame drauge,

Žydi šypsenos veide.

Mums liūdėti nėr kada-

Laukia įdomi veikla.

                                   Pried. Mūsų vardas - „vyturiukai“

                                               Vikrūs, darbštūs mes vaikiukai!

                                               Mėgstam žaisti ir lakstyti,

                                               Pasakėlių paklausyti.