RSS

Lopšelio - darželio struktūra


Direktorė Svetlana Bogovec

tel. 8 380 51 841 el.p. darzelis.vyturel@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Stankevičiūtė

tel. 8 380 51 841 el. p. darzelis.vyturelis@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Jadvyga Komarovič

tel. 8 380 51 841 el. p. jadvyga.komarovic@gmail.com

Vyriausioji buhalterė Violeta Chačkovska

tel 8 380 51 844 el.p. violetacha@rambler.ru

Slaugytoja Natalija Kazlauskienė

tel. 8 380 51 841 el.p. kazlauskiene32@gmail.com

Lopšeliui - darželiui vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai. Visi darbuotojai yra pavaldūs direktoriui.

Darželio taryba

Darželio tarybos pirmininkė - Juliana Javorovičienė (auklėtoja)

Sekretorė - Tereza Tovtikienė (auklėtojos padėjėja)

Nariai:

Oksana Podmaskienė (auklėtoja)

Natalja Šilobrit  (meninio ugdymo mokytoja)

Violeta Chačkovska  (vyr. buhalterė)

Jadvyga Komarovič (direktoriaus pavaduoroja ūkiui)

Diana Voitechovič (tėvų atstovė)

Ala Ozarovskaja (tėvų atstovė)

Erika Šarkovska (tėvų atstovas)