RSS

Darželio istorija

Darželio istorija prasidėjo 1978 m. kovo 6 d., kai buvusios Šalčininkų rajono ligoninės patalpose įsikūrė dvi vaikų grupės (auklėtojos Liudmila Liogkaja ir Galina Rogalskaja). Tuo metu darželis dar neturėjo pavadinimo, todėl jam buvo priskirtas numeris - Šalčininkų lopšelis - darželis Nr. 2. Darželio vadovavimas laikinai patikėtas Olgai Vlasovai. Įstaigą lankė 50 mažylių. 1978 m. vasarą šio darželio vedėja tapo Julija Adamonienė.

1980 m. rugsėjo 9 d., visų mažųjų šalčininkiečių ir jų tėvelių džiaugsmui, mūsų mieste naujas duris atvėrė 12 grupių lopšelis-darželis. Šią dieną galima laikyti mūsų darželio gimimo diena. Naujame darželyje buvo rusų ir tik kelios grupės lietuvių mokomąja kalba. Darželiui buvo suteiktas gražaus pavasarinio paukštelio „Vyturėlio“ vardas. Nors įstaigai trūko įrangos, žaislų ir ugdymo priemonių, tačiau jauno ir veržlaus kolektyvo dėka vaikai sėkmingai žengė pažinimo keliu. Mažylius mokė, auklėjo, globojo ir prižiūrėjo auklėtojos: Nina Filonova, Janina Kiseliova, Stanislava Žemoituk, Teresa Dvinel, Helena Dzerkač (Songin), Lena Kučinskaja, Liudmila Rudakova, Regina Sadrejeva ir daugelis kitų. Vaikų sveikatą puoselėjo daktarė M. Šulskienė ir medicinos sesuo S. Bančevskaja. Ikimokyklinukų meninius gebėjimus lavino muzikos vadovė Emilija Jeteiko.

1985 m. duomenimis darželį lankė daugiau nei 300 vaikų, dirbo 56 darbuotojai. Įstaigos vadovavimą perėmė Liubov Molofej, kuri iki to laiko dirbo darželyje metodininke.

1987 m. darželis atsinaujino: buvo atliktas grupių patalpų remontas, išbetonuoti takeliai, lauko aikštelės praturtintos naujais žaidimo įrengimais. Bėgant metams ir kečiantis politinei situacijai, šalyje sumažėjo rusų mokomosios kalbos poreikis. Iškilo būtinybė grupes perorganizuoti iš rusų - į lietuvių, o auklėtojoms per trumpą laiką perprasti valstybinę kalbą. Nuo 1996 m. rugsėjo mėn. rusų grupių darželyje nebeliko. 1999 m. direktorę Liubov Molofej pakeitė Svetlana Bogovec, kuri darželyje 15 m. dirbo metodinį darbą.

Nuo 2004 m.  šešiamečiai  ugdomi pagal Bendrąją priešmokyklinio  ugdymo(si) programą. Pirmųjų priešmokyklinukų ugdymas buvo patikėtas patyrusioms ir kompetetingoms įstaigos pedagogėms - Janinai Radevič ir Janinai Kiseliovai.

2007 m. ypatingi tuo, kad darželis pradėjo dirbti pagal savo susikurtą ugdymo(si) programą „Po vyturio sparneliais auga vaikų dienelės“, kuri labiau orientuota į vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, regiono savitumus ir kitus ypatumus.

2012 m.  darželis papildė  Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narių gretas. Siekiame nuo mažens stiprinti vaikų sveikatą, puoselėti ir ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas. Dalinimasis pozityviąja patirtimi padeda mums kurti saugią ir palankią aplinką. 

2012 - 2013 m. Europos sąjungos lėšomis renovuota pastato išorė, suremontuotos 5 vaikų grupės. Pagerėjo estetinis vaizdas, patalpose tapo šilčiau ir jaukiau.

Šiuo metu darželyje veikia 12 grupių, kiekvienais metais gyvenimiškų įgūdžių semiasi daugiau nei 200 vaikų, dirba 46 darbuotojai. 2011 m., įsteigus 0,5 etato logopedo, vaikams teikiama pagalba, šalinant kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Nemaža dalis pedagogų bei kitų įstaigos darbuotojų Šalčininkų lopšelyje - darželyje „Vyturėlis“ jau skaičiuoja ne vieną dešimtį metų - tai vyr. auklėtojos: Janina Kiseliova, Rima Miloševičiūtė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Helena Songin, Janina Radevič, Tatjana Laketčenko (auklėtoja - metodininkė), Irina Gaidienė, Violeta Zadarockienė, Lilija Jasiukaitienė, Aušrelė Gusevičienė, slaugytoja  Stefanija Grybauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Stankevičiūtė, pavaduotoja ūkiui Jadvyga Komarovič, virėja Janina Lisovskaja, sandėlininkė Danuta Kušlevič. Daugiau nei 30 m. darželyje darbuojasi skalbėja Janina Jagelo ir virėja Marija Javarovič. Bendromis pastangomis siekiama, kad vaikams darželyje būtų jauku, pakaktų dėmesio ir širdies šilumos, kad mūsų mažyliai augtų sumanūs, drąsūs, mokantys bendrauti ir mylėti.

2014 m. rugsėjo mėn. meninio ugdymo mokytoja darželyje pradėjo dirbti Natalja Šilobrit. Ji pakeitė į pensiją išėjusią Emiliją Jeteiko.

2015 m. rugsėjo 1 d. rajono tarybos sprendimu įsteigta dar 0,5 etato logopedo. Tokiu būdu logopedo pagalbos sulaukė žymiai daugiau mažylių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Nuo 2016 m. spalio mėn. darželyje ėmė dirbti visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalija Kazlauskienė. Ji, besirūpindama  visos darželio bendruomenės sveikata, ėmė inicijuoti sveikatinimo priemones, rūpintis saugios ir sveikos aplinkos kūrimu.

2017 m. vasarą darželyje vyko remonto darbai: keturiose grupėse atnaujinti sanitariniai mazgai.  Atsižvelgiant į pasikeitusius vaikų poreikius atnaujinta  Ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa „Po vyturio sparneliai auga vaikų dienelės“ . Programos turinys nukreiptas į vaikų gebėjimų ugdymą, atspindi tėvų lūkesčius. Siekiama ugdyti bendraujančius, smalsius, sveikus, kuriančius, orius ir savimi pasitikinčius vaikus.

Darželio bendruomenė