RSS

Apmokėjimo už vaiko išlaikymą darželyje tvarka

Atsisiųsti dokumentą 

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI,

Pranešame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. mokestį už vaiko išlaikymą darželyje mokėsite per e-bankininkystę arba pašto skyriuje. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 25 dienos. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, prieš mėnesį raštu įspėjęs vaiko tėvus. 

Atlikdami mokėjimą, prašome nurodyti vaiko tabelio numerį, grupės numerį, vardą ir pavardę. Priešingu atveju mokestis nebus užskaitytas.