RSS

Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sveikatos zelmeneliu emblema“

  N A U J I E N O S

 

ŠVENČIAM LAISVĘ

Sausio 13-osios rytas darželyje prasidėjo atminimo žvakelių įžiebimu, liaudies gynėjų pagerbimu. Vaikai klausėsi istorijų, žiūrėjo filmukus apie tuometinius įvykus, dovanojusius mums laisvę. Įkvėpti pasakojimų savo įspūdžius darželinukai išliejo piešiniuose, gaminosi ir prie krūtinės segėsi neužmirštuolės žiedą, kaip brangų simbolį, kad atmintis gyva. 

Už laisvę kritusių 14 -os gynėjų garbei ant baltutėlaičio sniego įsmeigėm 14 neužmirštuolės žiedelių ir  pasižadėjom branginti bei puoselėti mūsų Tėvynės laisvę.

Nuotraukas žiūrėkite  https://www.facebook.com/salcininkulopselisdarzelisvyturelis.sniadeckio


 

PADĖKA 

Dėkojame visiems vaikams ir jų kūrybingiems Tėveliams už pasakiškas kalėdines dekoracijas, už gebėjimą kurti ir skleisti grožį.

Tariame AČIŪ:

Dilanui ir Aironui Pusov, Glorijai Polionis, Sofijai Sinkevič, Polinai Sobol, Damirui Averkin, Anastasijai Vasilec, Maksimui ir Aleksui Malinovskij, Adrianui Dokurnevičiui, Damirui Avižien, Aurelijai Kapustai, Evanui Aleksiukui, Kajui Zakriui, Oskarui Kiljan, Ervinui Dovdai, Estelai Kločkaitei, Motiejui Javorovičiui, Ijai Pristavko, Valerijai Počiobut, Edvinui Smagur, Emirui Surudo, Dominykui ir Danieliui Trisčeikinui, Dominykui ir Elvinui Moroz, Damirui Šengerej, Martinui Kozlovskiui, Danieliui Adamovič, Maratui Chalilov, Angelinai Jurušaitei, Giedrei Lisovskytei, Anai Mackevičiūtei, Tajui Paukštei bei visiems „Voveriukų“ grupės vaikams.

Bendrų pastangų dėka išgyvenome nepakartojamas kalėdinio laikotarpio   akimirkas.

 Švietimo, mokslo ir sporto ministrės dr. Jurgitos Šiugždinienės laiškas švietimo bendruomenei

Gerbiama švietimo bendruomene! 

 Kreipiuosi į visus pedagogus, tėvus, mokyklų, taip pat savivaldybių švietimo administracijas. Gruodžio 14 d. Vyriausybė priėmė patikslintus sprendimus dėl karantino priemonių. Jie nėra lengvi. Šioje sudėtingoje situacijoje, kuri reikalauja ypatingo visuomenės solidarumo ir susitelkimo, privalome atsisakyti įprasto gyvenimo ritmo, apriboti jį dėl savo pačių ir mūsų visų ateities.

Nuo gruodžio 16 d. visas ugdymas, išskyrus kai kurias išimtis, vyks nuotoliniu būdu, tik ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos dirbs įprastai, jos galės priimti vaikus. Tačiau rekomenduojama ateiti į ugdymo įstaigas tik tiems vaikams, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti priežiūros namuose. Labai prašome tėvelių: jei galite nevesti savo vaiko į darželį – taip ir padarykite. Darželiai ir jų personalas dirba šiuo sudėtingu laikotarpiu, nes kai kurie tėveliai dėl darbo specifikos ar kitų svarbių aplinkybių negali vaikų prižiūrėti namuose. Pirmiausia tai gydytojai ir vidaus reikalų sistemos darbuotojai. Situacijos šeimose labai skirtingos, bet tikime mūsų žmonių sąmoningumu ir atsakomybe. Jei tik įmanoma, pasilikite namuose. Rūpinkimės savo vaikais, savo tėvais, galvokime vieni apie kitus, nes esame vieni nuo kitų priklausomi. Tikiu, kad ne griežta įsakymo raidė, kurią randama būdų apeiti, o visų mūsų sąmoningumas lemia kiekvieno iš mūsų elgesį pandemijos akivaizdoje. Suprantu, kad šiuo ypatingu prieškalėdiniu laikotarpiu natūraliai kyla noras pabendrauti, pradžiuginti vaikus Kalėdų Senelio dovanėle ar šventiniu vakaru, tačiau verčiau rinkimės jautrumą ir atsakingumą vieni už kitus – nerenkime šventinių kalėdinių ir naujametinių susibūrimų švietimo įstaigose. Geriausia šių metų padovanota dovana ir džiaugsmas bus išsaugota vaikų, tėvų, senelių ir darbuotojų sveikata. Kreipiuosi į savivaldybių administracijas ir prašau pagal savo galimybes ir vietos bendruomenių poreikius talkinti švietimo įstaigoms sprendžiant jautrius šiuo periodu klausimus dėl darbo organizavimo, įstaigų aprūpinimo saugos priemonėmis. Taip pat svarbu spręsti dėl pagalbos pradinukus auginantiems medikams ir pareigūnams, darbuotojams, kurie rūpinasi visų mūsų sveikata bei saugumu, sudarant galimybes jų vaikams organizuoti ugdymą ar priežiūrą kasdieniu, t. y. kontaktiniu, būdu. Švietimo bendruomenės nariai – pirmiausiai mokytojai – yra atsidūrę vienose iš pirmųjų kova su pandemija gretų. Esu nepaprastai dėkinga už jų darbą. Kaip kas galime – tėvai, mokyklų ir savivaldybių švietimo administracijos – palaikykime juos, neapkraukime nebūtinu darbu. Svarbiausia dabar – visų sutelktumas, pagalba, dėmesys ir rūpestis vienas kitu.

Nuoširdžiai Jurgita Šiugždinienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 

DARBAS NUO 2020 M. GRUODŽIO 16 D.

 

 TEGYVUOJA KALĖDOS!

Štai tokiu drąsiu šūkiu pradėjome kalėdinį laikotarpį darželyje. Visa, kas anksčiau kėlė džiugius rūpesčius, staiga, siaučiant klastingam virusui, tapo tikru išbandymu ir nemenku iššūkiu  vaikams,  jų tėvams bei visiems darželio darbuotojams. Tačiau pasiduoti slogioms nuotaikoms ne neketinome! Ėmėme ir pasižadėjome, kad Kalėdos darželyje bus šviesios ir džiugios, galbūt kitokios, bet vis tiek  puošnios ir šventiškos.

Pirmiausiai pradėjome kurti aplinką, į pagalbą pasitelkėme kūrybiškus ir išmonės nestokojančius tėvelius. Netrukus darželio teritorijoje apsigyveno pasakiški Kalėdų personažai: jaukiai įsikūrė šauni Besmegenių draugija, po eglės ir krūmų šakomis sutūpė mieli nykštukai, juokingi linksmuoliai zuikučiai, pievelėje prisiglaudė elniukų pulkelis. Tačiau daugiausia susižavėjimo žvilgsnių sulaukė didingas, spindinčiais ragais eiklusis elnias, ištikimasis Kalėdų senelio pagalbininkas svarbiausiuose jo metų darbuose.

Viskas ėjo kuo puikiausiai, su kiekviena diena jutome vis didesnį Kalėdų dvasios alsavimą. Tačiau kai piktasis virusas dar labiau suįžūlėjo, tuomet sugalvojome: reikia kviestis į pagalbą Kalėdų senelį, kad dovanėlėmis mažučius palepintų, geru ūpu pasidalintų. Ir štai gruodžio 15 d. subildėjo kanopos, linksmai sužvango skambalėliai. Į darželį su savo kumelaite Vėtra bei pilnu vežimaičiu dovanų atskubėjo Kalėdų senelis. Ne vienas, su nykštuku. Nykštukas meistriškai vadeliojo kumelaitę ir dovanas akylai saugojo.  Vaikai, kaip vienas, tučtuojau išgarmėjo į kiemą: nors iš tolo Kalėdų seneliui ir nykštukui pamuojuoti, Vėtrai nusišypsoti. O Kalėdų  senelis šypsojosi sau į ūsą ir dovanėles vaikučiams dosniai tiesė: „Pagrandukams“, „Bitutėms“, „Kodėlčiukams“, „Voveriukams“, „Šypsenėlėms“, „Gudručiams“...Visiems visiems! Dovanėles išdalino, viena kita dainele ar eilėraščio posmu pasidžiaugė, griežtai prisakė nepasiduoti jokioms ligoms ir,  palinkėjęs gražios Kalėdų šventės, įšoko į savo dailų vežimaitį ir pirmyn pas kitus savo mažuosius draugus. O mes, iš užplūdusio didelio džiaugsmo į dangų pokštelėjome fejerverką, vieningai tardami: „Tegyvuoja Kalėdos!“

Visos darželio bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai už tai, kad Kalėdų seneliui padėjo pasirūpinti saldžiosiomis dovanėlėmis, Jaroslavui Aleksiukui už žaliaskarę gražuolę, Jaroslavui Rusakevič ir Andžejui Rusakevič už stebuklingas šventės akimirkas. Dėkojame ir visiems mūsų darželinukų Tėveliams už tai, kad sukūrė vaikams pasakišką aplinką.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje

! !  !

 Kaip ir iki šiol, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos galės dirbti įprastu būdu ir priimti vaikus. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis jau įprastų būtinų saugumo sąlygų. Vis tik rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.

Šventiniai susibūrimai ugdymo įstaigose neorganizuojami.

Visi šie apribojimai numatyti iki sausio 31 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius


Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija  pristato filmą

„Pavasario ritmu“ apie talentingus ir gabius rajono vaikus.

Kviečiame pasimėgauti kartu  https://youtu.be/XkmNLuoAMmA

  Atlas Weekends - Creative Community Classes

 

 D Ė M E S I O!

ATSIŽVELGDAMI Į NEPALANKIĄ  COVID-19 LIGOS EPIDEMINĘ SITUACIJĄ, NUO 2020 M. LAPKRIČIO 7 D. ŠALYJE PASKELBTĄ KARANTINO REŽIMĄ, VAIKŲ PRIĖMIMAS IR ATSIĖMIMAS VYKDOMAS RIBOJANT TĖVŲ SRAUTUS - VIENU METU RŪBINĖJE NE DAUGIAU KAIP DU TĖVAI. 

Įėjus į darželio patalpą privalu užtikrinti šias saugos priemones:

 • dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 • dezinfekuoti rankas;
 • išlaikyti ne mažesnį nei 2 metrų atstumą;
 • laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

!!! Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.

V-2543 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo

 

 Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ sveikatą stiprina šiaurietišku ėjimu

                  Šiaurietiškas ėjimas, kaip aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdas, vis labiau populiarėja. Įvairaus amžiaus žmonės mielai renkasi šiaurietiško ėjimo lazdas, kurių dėka atsipalaiduoja, gerina laikyseną, stiprina fizinę būklę. Ši netradicinė sporto veikla ypatingai tinka tiems, kurie vietoj dulkėtų sporto salių renkasi fantastišką treniruotę gryname ore. Įvertinę šiaurietiškojo vaikščiojimo visus privalumus, pamanėmė, o kodėl gi šio būdo neišbandžius kartu su savo darželio auklėtiniais. Užpildę paraišką, gavome Šalčininkų rajono savivaldybės pritarimą ir 300 Eur finansavimą. Už šias lėšas įsigijome 27 vnt. šiaurietiško ėjimo lazdų su teleskopiniais kotais, kad ir vaikai, ir suaugusieji galėtų sveikatos semtis. Kad įvaldytume šiaurietiško ėjimo žingsnelius, pasikvietėme patyrusį ir energijos nestokojantį Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistą Leonidą Vysockij, kuris priminė, kad prieš pradedant vaikščioti su lazdomis būtina atlikti apšilimo pratimus. Po apšilimo darželio darbuotojai išbandė šiaurietiško ėjimo žingsnelius. Pasirodo, teisingai žingsniuoti nėra taip jau ir paprasta, reikalingos nuoseklios treniruotės, padedančios suformuoti įgūdžius.

                  Kai žingsnelius pramokome patys – pasiūlėme pabandyti priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams. Pirmieji norą pabandyti išreiškė „Bitučių“ grupės vaikai kartu su savo pedagoge Tatjana Laketčenko. Žingeidiems, mėgstantiems naujoves ir iššūkius darželinukams šiaurietiško ėjimo žingsnelių mokymas tapo smagiu užsiėmimu. Vos pramokę vaikščiojimo pagrindų, priešmokyklinukai susiruošė į miesto parką-technikos įvaldymą pademonstruoti, prieš praeivius pasipuikuoti, rudeniškais gamtos peizažais pasigrožėti, įkvėpti gaivios vėsos bei pasimėgauti tvyrančia ramybe. Keliauti visada smagu, o ypač kai šalia yra gerų draugų. Aktyvus vaikščojimas su šiaurietiško ėjimo lazdomis suteikė mažiesiems galimybę ne tik mėgautis gamtos vaizdais, kvėpuoti grynu oru, šnekučiuotis, bet ir treniravo jų raumenis, grūdino organizmą, stiprino imunitetą, o tai labai svarbu siaučiant koronoviruso COVID-19 epidemijai.

                  Planuojame pasibaigus karantinui kartu su visa darželio bendruomene leistis po vaizdingas miesto apylinkes. Visi kartu pratinsimės gyventi sveikai, stengsimės būti fiziškai aktyviais įvairiais metų laikais.

Daugiau nuotraukų žiūrėkitė galerijojeTOLERANCIJOS DIENOS MINĖJIMAS

Lpkričio 16 d. vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių vaikai minėjo Tolerancijos dieną. Ugdytiniai aiškinosi šio žodžio reikšmę, diskutavo, ar mes esame tolerantiški vienas kito atžvilgiu, aptarė kūrinius, dalinosi mintimis, mokėsi žaisti žaidimus, padedančius įgyti socialinius gebėjimus ir kt. Vėliau ėmėsi Tolerancijos dėlionės, nedideles detales sujungus į visumą gavosi didelis paveikslas. 

 

 SVEIKOS MITYBOS DIENĄ PAŽYMĖJOME GAMINDAMI SVEIKUS SUMUŠTINIUS

 Sveikos mitybos dieną minėjome gamindami sveikus sumuštinius. Dar penktadienio vakarą tėvams buvo skirtas atsakingas namų darbas – kartu su vaikais pagaminti ne tik gardų, bet ir sveiką sumuštinį. Juk ne paslaptis, kad dažnoje šeimoje sumuštiniai dar vis labai populiarūs. Sumuštinis turėjo atitikti Sveikos mitybos piramidės modelį pasirenkant sveikatai palankius ir vertingus produktus, užtikrinančius normalų organizmo vystymąsi.

Sulaukėme daugybę ir įvairių namuose pagamintų sumuštinukų. Vieni jų buvo labiau praturtinti vaisiais ir daržovėmis, kitų pagrindą sudarė duonos,  pieno, mėsos produktai. Stropios mamytės pasirūpino sumuštinių estetika suteikdamos jiems puošnumo, žaismingumo. Su meile pagaminti užkandžiai viliojo vaikus jais pasigerėti, jų paskanauti bei paragauti. Auklėtojos su vaikais aptarė pasirinktų maisto produktų maistines savybes, aiškinosi, kokią dalį šis produktas užima Sveikos mitybos piramidėje.  

Nuotraukas žiūrėkite svetainės galerijoje

 

 Kviečiame aktyviai dalyvauti iniciatyvoje

„SVEIKIAUSIAS SUMUŠTINIS“

skirtai Europos sveikos mitybos dienai paminėti

Iniciatyvos tikslas– formuoti vaikų sveikos mitybos įpročius.

Uždaviniai: 

 • Plėsti vaikų žinias apie sveiką mitybą, suteikti jiems žinių apie sveikatai palankius maisto produktus, užtikrinančius normalų organizmo vystymąsi.   
 • Kartu su tėveliais pagaminti sumuštinį atsižvelgiant į Sveikos mitybos piramidės modelį.
 • Skatinti tėvų, vaikų bei pedagogų bendradarbiavimą.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

 •  Lapkričio 9 d. vaikai į darželį atsineša kartu su tėvais namuose pagamintą sumuštinį. Sumuštinio sudedamosios dalys turi atitikti Sveikos mitybos piramidės pagrindą.
 • Vaikams tą dieną grupėse organizuojamos diskusijos, trumpos edukacinės valandėlės, skiriamos užduotys, darbeliai, padedantys jiems formuotis sveikos mitybos įpročius.
 • Grupės mokytojos su vaikais aptaria namuose pasigamintų sumuštinių maistines savybes, aiškinasi panaudotų maisto produktų vertingumą.
 • Grupės veikla, pagaminti sumuštiniai yra fotografuojami ir siunčiami el. p. darzelis.vyturelis@gmail.com).
 • Atsiųstos nuotraukos apie iniciatyvos įgyvendinimą talpinamos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ intenetinėje svetainėje adresu: http://www.salcininkuvyturelis.ltiki 2020 m. lapkričio 27 d.

 

  

  

 Iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ įgyvendinimas

Šiuo metu  siaučiant Covid-19 virusui kaip niekad svarbu gyventi sveikai, aktyviai ir draugiškai. Norėdami išlikti sveikais privalome laikytis asmens higienos, saugaus atstumo, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir tokiu būdu stiprinti imunitetą. Todėl vos gavę kvietimą dalyvauti  sveikatinimo iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ - vieningai tarėme „taip“.  

Visą spalio mėnesį mokytojos kartu su vaikais kruopščiai planavo ir atsakingai vykdė tokias veiklas:

Spalio 5-9 d. – Judėjimo galia.

Spalio 12-16 d. – Asmens higienos svarba.

Spalio 19-23 d. – Miego galia.

Spalio 26-30 d. – Gyvenu tyliai.

Įgyvendindami iniciatyvą „Judėjimo galia“ vaikams buvo skiriamos įdomios uždtuotys, parenkami įvairaus pobūdžio žaidimai, mokantys mažylius sveiko gyvenimo būdo. Smagiausia vaikams buvo lauke, kur jie galėjo ne tik mėgautis puikiu oru, grožėtis rudeniška gamta, bet ir išbandyti savo fizines galias žaidsdami judrius žaidimus, varžydamiesi estafetėse bei įveikdami kliūčių ruožą. O kai jėgos išseko - skubėjo rinkti kaštonų, džiaugtis spalvotais klevo lapais bei paskanauti ant žemės pribumsėjusių sultingų obuolių.

Aiškindamiesi apie asmens higienos svarbą auklėtiniai prisiminė, kaip taisyklingai plauti rankas, mokytojos akcentavo rankų higienos svarbą siaučiant klastingam virusui. Darželinukai atliko bandymus, pildė rankų plovimo dienoraščius, patys gaminosi muilą.

Turiningai buvo įgyvendinta ir iniciatyva „Miego galia“. Vaikai buvo pakviesti dalyvauti diskusijoje „Kodėl mums reikia miegoti?“, juk ne paslaptis, kad daugelis darželinukų nenoriai eina popietinio miegelio. Vaikai ne tik aiškinosi miego svarbą, bet ir mokėsi miego ritualų, teikiančių nusiraminimą bei atsipalaidavimą. Vieniems labiau patiko pasakų sekimas, kiti mieliau rinkosi lopšines. Vyresnėliai gaminosi blogų sapnų gaudykles, surengė šaunią pižamų pramogėlę. Iniciatyvai pasibaigus  vaikai jau turėjo nuomonę – miegas yra svarbus, suteikiantis jėgų ir žvalumo. 

Paskutiniąją spalio mėnesio savaitę vykdėme akciją „Gyvenu tyliai“. Triukšmingiems darželinukams - tai tikrai nemenkas iššūkis. Grupėse atsirado ramybės kampelių, kur vaikai buvo kviečiami pavartyti knygelių, pasiklausyti natūralių gamtos garsų arba pasimėgauti ramia melodija. Mažiesiems nenuoramoms labai patiko meninė kūryba ant šviesos stalo, reikalaujantis susikaupimo mandalų spalvinimas,  didelį įspūdį paliko relaksaciniai žaidimai, kvėpavimo pratimai. Žaisdami  žaidimus „Tylos karalius“, „Sugedęs telefonas“ ikimokyklinukai mokėsi kalbėti tyliau, pajusti ir įvertinti ramią aplinką.

Spalio mėnuo stiprinant sveikatą buvo tikrai produktyvus. Vaikai daug ko išmoko, sužinojo, suprato, įvaldė. Buvo atlikta daug gražių ir naudingų darbelių. Tačiau tai tik sveikatinimo pradžia. Lapkričio mėnesį bandysime įvaldyti šiaurietiško ėjimo žingsnelius, pratinsimės būti tolerantiškais ir draugiškais vienas kito atžvilgiu, gamindami sveikus sumuštinius minėsime  Sveikos mitybos dieną. Siekiame išlikti sveikais, to patiems linkime ir visiems Lietuvos žmonėms.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje

 Mažųjų talentų šventės gražiausios akimirkos jau svetainės galerijoje. Nepraleiskite progos pasigrožėti ir pasidžiaugti talentingais mūsų mažyliais.

  

Prasidėjo mokymai skirti projekto  „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“ įgyvendinimui. Mokymų metu bus siekiama patobulinti mokytojų skaitmeninių technologijų gebėjimus, kurti  inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką. Tikimės  įdomių, turiningų ir prasmingų mokymų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedas teikia tėvams  konsultacijas kiekvieną trečiadienį

nuo 8.00 iki 9.00 val.

PRIMINIMAS TĖVELIAMS

Vaiko praleistas dienas privalote teisinti vadovaujantis Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“  vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V1-67 

 http://salcininkuvyturelis.lt/vaiku-ugdymo-dienu-lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprasas

Prašymas pateisinti ugdymo dienas dėl ligos

Prašymas pateisinti ugdymo dienas dėl kitų priežasčių


Projekto  „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“ įgyvendinimasProjektu planuojama  taikant inovacijas ir skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę, įdiegti inovatyvią virtualią ugdymo(si) aplinką.  Projekto dėka darželio aplinka pasipildė  tokiomis priemonėmis kaip  interaktyvi lenta ir stalas, išmaniosios bitutės, laboratorinė įranga mažiesiems tyrinėtojams, multisensorinė įranga ir  vaikams daug džiaugsmo teikiančiomis edukacinėmis grindimis.  Netrukus mūsų darželio mokytojos pradės tobulinti savo skaitmeninio gebėjimo įgūdžius dalyvaudamos mokymuose bei praktinėse konsultacijose, kurias ves Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lazdynėlis“.  Mokymai padės pedagogams išsiugdyti  patirtį profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką bei rinktis vaikus įgalinančius ugdymo(si) scenarijus ir veiklas.


Bendra Projekto vertė – 117 834,64 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 115 477,94 Eur, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2 356,70 Eur. 

Daugiau informacijos gali suteikti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Erika Sudnicka, tel. (8 380) 30163, el. p. erika.sudnicka@salcininkai.lt


 

Kviečiame  susipažinti su Vaikų priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu 

 http://www.salcininkuvyturelis.lt/vaiku-priemimo-i-darzeli-tvarka

DĖL PRIEŠMOKYKLINUKŲ NEMOKAMO MAITINIMO 

Primename, kad nuo liepos 1d.,   galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams -  mokinių nemokamas maitinimas

Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų:

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi būsimi priešmokyklinukai turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Kad priešmokyklinukai  gautų nemokamus pietus nevertinant pajamų, pareiškėjas (vienas iš tėvų, globėjų ) prašymą–paraišką turi pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijoje,o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, administraciją.

Informaciją dėl priešmokyklinukų maitinimo gali būti tikslinama remiantis galiojančiais LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Švietimo ir sporto ministerijos galiojančiais teises aktais.

Gerbiami tėveliai, primename, kad greičiau, patogiau ir paprasčiau prašymus dėl socialinės paramos galite pateikti naudodamiesi internetu.

Jums nebūtina atvykti į Savivaldybę – sutaupysite ne tik laiką, bet ir išlaidas kelionei. Siekiant palengvinti piniginės socialinės paramos (būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, socialinės pašalpos) gavimą, prisijungę prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainės www.spis.lt

Patarimai, kaip pildyti prašymą  informacinėje (SPIS) sistemoje

Specialistai: leiskite vaikams žaisti su maistu - DELFI Šeima

REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS DĖL APSAUGOS PRIEMONIŲ

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad reikalavimai dėl apsaugos priemonių darželiuose išlieka tokie patys, kaip buvo nustatyti sveikatos apsaugos ministro birželio 16 d.

Rekomenduojama dėvėti veido kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones darželių darbuotojams, priimantiems vaikus, ir vaikus atlydintiems tėvams.

 Į darželį nepriimami vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau),  kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kt.

 Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas

dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo

 Saugokime save ir kitus!

RESPUBLIKINĖ VIRTUALI PARODA „SMĖLIO DIENA“

Vasara tai metas, kai vaikai iki soties gali kapstytis smėlyje. Smėlis daro stebuklus, nes jis lavina, moko ir net ugdo. Psichoterapeutai naudoja jį gydydami vaikiškas fobijas, bet pirmiausia smėlis – mėgstamas vaikų žaislas. Iš jo galima statyti pilis, lipdyti pyragus. O dar jį pasitelkus galima daug ko išmokti.

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ liepos 15 d.- 31 d. organizavo respublikinę virtualią nuotraukų parodą „Smėlio diena“. Parodoje dalyvavo 79 Lietuvos ugdymo įstaigos, 130 pedagogų ir jų ugdytiniai.Vaikai susipažino su smėlio savybėmis bei pasitikrino jau turimas žinias. Tam naudojo sausą ir šlapią smėlį, kinetinį smėlį, šviesos stalą, magnetą, padidinimo stiklą, šiaudelius. Taip žaisdami išsiaiškino, kad pilių statybai, pyrago kepimui geriau tinka šlapias smėlis, o „pajūrio kopoms“ supustyti (vėją pučiant pro šiaudelį) daug lengviau sausą smėlį. Stebėdami smėlį pro padidinimo stiklą, pastebėjo, kad smėlis sudarytas tarsi iš mažų kristalų. Susiradę magnetą, sužinojo, kad jame yra magnetinių dalelių (geležies), kurias ir pritraukia magnetas. Suprato, kad piešti galima ne tik ant popieriaus lapo, ar kreidelėmis ant asfalto, bet ir smėlyje. Tai tik dalis smėlio savybių, kurias išsiaiškino mūsų ugdytiniai, tačiau žaisdami su smėliu, eksperimentuodami tikrai sužinos ir daugiau...

Informaciją parengė Teresa Reginevič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

  KAIP MES MINĖJOME LIETUVOS VALSTYBĖS DIENĄ

Kam jau kam, o vaikams patinka švęsti! Tai ir pamanėme, kodėl gi visu darželiu neatšventus Lietuvos valstybės gimtadienio. Ikimokyklinukai, prisiklausę pasakojimų apie didingą mūsų šalies praeitį, sužinoję  apie drąsųjį, sumanųjį ir galingą kunigaikštį Mindaugą, ėmėsi gamintis karūnas. Tarsi karaliai ir karalienės pasidabinę karūnomis, plevėsuodami trispalvėmis vėliavėlėmis, pilni pasididžiavimo jausmo, mažieji patriotai sugužėjo į lauko aikštelę. Nuoširdžiai sugiedoję „Tautišką giesmę“, kėlėme vėliavėlių bangą, skandavome širdžiai brangų žodį „LIETUVA“. Priešmokyklinukai pakiliai atliko patriotinę dainą „Vai, ko nusižvengei, bėrasai žirgeli“. Buvo pagerbti ir raštais apdovanoti darželio vaikai, turintys lietuviškos kilmės vardus. Vėliau meninio ugdymo mokytoja Natalja Šilobrit pakvietė mažuosius sudaryti ratukus ir pažaisti lietuvių liaudies žaidimus: „Bitelė“, „Bijūnėlis“, „Jurgeli meistreli“. Po smagios „Žiogo polkos“ visi mėgavomės gardžia ir kvapnia lietuviška duonele. Pasistiprinę, tęsėme linksmybes – lietuvių liaudies tradicinius šokius keitė šiuolaikiški. Trankus rokenrolas išjudino ir mažus, ir ūgtelėjusius, ir suaugusius šventės dalyvius.  Po iškilmingosios renginio dalies vaikai, pasitelkę išmonę ir kūrybiškumą, iš smėlio ir kaladėlių statė pilis. Mūsų mažieji kūrėjai! Štai taip norėtųsi apibūdinti  vaikų veiklą, jų norą,  troškimą, užsidegimą statyti, kurti. Šiandien jiems tai tik smagus žaidimas, tačiau praeis metai, kiti ir šie berniukai bei mergaitės statys jau ne smėlio pilis, o  kurs valstybę, statys savo Lietuvą, kaip kadaise su meile tai darė karalius Mindaugas. Ir tikėkime, kad tuomet išsipildys Mindaugo svarbiausia svajonė – suskambės Lietuvos vardas!  Oho, kaip suskambės! Visam pasauly! 

 Daugiau nuotraukų galerijoje

Pranešame, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. 7,00 Eur abonementinis mokestis skaičiuojamas  visiems darželinukams neprikalusomai nuo jų lankomumo.

Trisdešimt devyniems mūsų darželio auklėtiniams atėjo laikas ištarti: „Darželi, lik sveikas“!

Mieliems ir širdžiai brangiems savo nenuoramoms mes linkime laimingo skrydžio. Telydi sėkmė!

2020 m. birželio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sprendimu mūsų įstaiga   

pripažinta  sveikatą stiprinančia mokykla.

 

 

Tarptautinę Vaikų gynimo dieną ir vasaros pradžią pasitikome drauge

Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ darželinukai,  sugrįžę po užsitęsusio karantino, išpuoštoje darželio teritorijoje vėl drauge  galėjo mėgautis pirmąja vasaros diena ir švęsti Tarptautinę Vaikų gynimo dieną. Šiais metais ši be galo svarbi mūsų mažųjų šalies piliečių diena buvo kitokia – ramesnė, tylesnė, santūresnė. Rūpindamiesi savo ugdytinių sveikata, juos globodami bei saugodami rinkomės užsiėmimus, pasižyminčius grupių izoliacija. Bendrų veiklų atsisakėme, tačiau labai jau norėjosi pajusti bendrumo dvasią: nors iš tolo pasisveikinti, per atstumą  pasidžiaugti vieni kitais, dovanoti šypsenas ar tiesiog pamojuoti. Vedami šio jausmo surengėme visų darželio grupių paradą – žygiavo ir maži, ir dideli. Žengdami aplink darželį, skanduodami ar sutartinai traukdami savo grupių dainas, vaikai sveikino ir siuntė linkėjimus išsiilgtiesiems savo mažiesiems draugeliams. Apsikeitę teigiamomis emocijomis darželinukai įniko į žaidimus. Auklėtojos vaikams siūlė pramogauti su dideliais ir mažais sviediniais, kamuoliais, rutuliais, lankais bei balionais. Dailės darbeliams rinkomės įvairaus dydžio bei  spalvų skritulius, skrituliukus. Pasirodo, kad iš šių paprastų figūrų pasitelkus vaizduotę ir, žinoma, draugų pagalbą, galima sukurti tikrus meno šedevrus. Savo gražius darbelius grupės eksponavo lauke, kad jais pasigrožėti, juos apžiūrėti, įvertinti ir pasidžiaugti galėtų visi: vaikai,  tėveliai, svečiai, smalsūs praeiviai. Pasveikinti vaikučius atskubėjo miško gyventojai – kiškis ir meškinas. Draugiškai nusiteikę žvėreliai ikimokyklinukams dovanojo sviedinius, vaišino gardžiomis sultimis ir linkėjo smagios šventės. O mes savo auklėtiniams sakome: „Aukite apsupti mylinčių žmonių. Tegu kiekvieno jūsų vaikystė būna saugi, kupina juoko, atradimų ir nesibaigiančio pažinimo!“

 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos“

 Gerb. Tėveliai!

Nuo 2020 m. gegužės 25 d. darželis atnaujina darbą įprastu režimu.

Primename, kad atvesdami vaiką  į darželį  turite pateikti grupės auklėtojai deklaraciją apie vaiko sveikatos būklę. Siekiant išvengti spūsčių prie durų deklaraciją rekomenduojame atnešti užpildytą.

Vadovaujantis   Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. DĮV-595 „Dėl pavedimo Šalčininkų rajono ugdymo įstaigoms“, 

lankyti darželio nerekomenduojama:

 • vaikams sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl kurių išduodamas nedarbingumo pažymėjimas.
 • kai vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis.

Į darželį nepriimami vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau),  kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kt.

SVARBU!

Praeita savaitė atskleidė, kad daugelis tėvų nepaiso šių reikalavimų:

 • įeidami į patalpą nedizenfekuoja rankų;
 • vaikai iš namų nešasi žaislus;
 • dalis tėvų lydinčių vaikus nedėvi nosį ir burną dengiančių priemonių (veido kaukių, respiratorių ir kt.).

Skatiname būti atsakingais! Saugokime save ir kitus!

PRIDEDAMA:

1.  Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. DĮV-595  „Dėl pavedimo Šalčininkų rajono ugdymo įstaigoms“.

2. Deklaracija apie vaiko sveikatos būklę.

 REKOMENDACIJOS TĖVAMS

KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI ATVYKUS Į ĮSTAIGĄ KARANTINO METU

 • Įstaigos darbo laikas nesikeičia (7.30-17.24 val.)
 • Atvesdami ir pasiimdami vaikus iš įstaigos turite dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 • Vaiką į įstaigą atveda ir pasiima vienas suaugęs asmuo.
 • Vaikų priėmimas ir pasiėmimas vyksta lauke. Tėvams nerekomenduojame įeiti į darželio patalpas. Esant būtinybei skambinti auklėtojai.
 • Atvedant vaikus prašome nesibūriuoti ir laikytis saugaus fizinio atstumo nuo kitų vaikų ir jų tėvų bei įstaigos darbuotojų.
 • Vaikai maitinami įprasta tvarka ir jokio maisto neštis nereikia.
 • Dėl mokesčio už lopšelį-darželį. Karantino metu, nelankantiems lopšelio-darželio vaikams abonentinis mokestis neskaičiuojamas. Vaikai, kurie lankys nuo gegužės 18 d. bus skaičiuojama pusė abonentinio mokesčio.
 • Neužmirškite dezinfekuoti rankas, dezinfikatoriai pakabinti  prie įėjimų.
 • Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ir kitų užkrečiamų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimas ir pan.) į darželį NEPRIIMAMI.
 • Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
 • Jei gyvenate kartu su asmenimis priskirtais rizikos grupei (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis), Covid-19 (koronoviruso infekcijos perdavimo rizika yra didesnė.

                                                


DIDŽIAUSIAS IŠŠŪKIS

 Šį kartą tikriausiai teko pats didžiausias iššūkis – įrodyti, kad karantinas ne kliūtis įgyvendinti geras idėjas. Taip ir atsitiko! „Sveikatiados iššūkį - pieno tūsas“ vaikai priėmė namuose kartu su savo tėveliais.

Džiaugiamės, kad mūsų auklėtiniai aktyvūs, o tėveliai noriai palaiko jų puikias iniciatyvas. Plakdami įvairiais vaisiais praturtintus kokteilius, vaikučiai sužinojo apie pieno produktų naudą jų augančiam organizmui, įsitikino, kad pasirinkus tinkamą receptūrą – tai gali būti ne tik sveika, bet  ir  be galo gardu. O ir pats gaminimo procesas mažiesiems smalsuoliams nepaprastai įdomus ir žavus dalykas!

 

TAI SVARBU TĖVAMS DĖL NUOTOLINIO UGDYMO

Nuo pirmadienio su Jūsų vaikučiais (ir su Jumis) pradėsime dirbti kiek neįprastu visiems būdu. Savaitės pradžioje (pirmadienį iki 9 val. ryto) atsiųsime Jums prisijungimo prie „Padlet“ skaitmeninės erdvės nuorodą, kurią atidarę rasite savaitės veiklas. Jas pagal galimybes turėtumėte atlikti su savo vaikučiais (per dieną skirkite 10–15 minučių). Užduotėlės skirtos vienai savaitei (reikalui esant ir atsižvelgus į Jūsų pastebėjimus, pageidavimus jos gali būti pildomos, keičiamos, koreguojamos). Nesistenkite visas užduotis atlikti iš karto, atlikite jas pasirinktinai. Kartokite jas, vaikams patinka kartojimai, o be to taip mažylis geriau įsisavins. Labai norėtųsi ir grįžtamojo ryšio (nuotraukų, komentarų ir pan.), kurį galite vykdyti dalindamiesi ­„Padlet“ aplinkoje, uždaroje „Facebook“ grupėje. Atsiradus neaiškumams kviečiame su auklėtojomis susisiekti  telefonu, pasinaudoti  el. paštu, bendrauti „Viber“ ar kitų programėlių pagalba.

Vaikučiams, lankantiems logopedines pratybas, bus teikiama logopedo pagalba, t. y. individualios konsultacijos iš anksto susitarus su tėvais dėl konsultavimo laiko.

Logopedo kontaktiniai duomenys: tel. 860038180, el. p. zenonaned@gmail.com

Daugiau informacijos dėl nuotolinio ugdymo organizavimo pateikta šio puslapio apačioje. 

Kilus klausimams  rašykite el. p. darzelis.vyturelis@gmail.com

Sėkmės, kantrybės ir ištvermės dirbant nuotoliniu būdu!


                                  PATVIRTINTA

                                                                                             Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“

                                                               direktoriaus 2020 m. kovo 25  d.

                                           įsakymu Nr. V1-39

 

 

ŠALČININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ugdymo organizavimo tvarka nuotoliniu būdu (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantisLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 
 2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
  1. Nuotolinis ugdymasis (mokymasis) – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir / ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT).
  2. Pagal mokymosi laiką nuotolinis mokymasis skirstomas į tris rūšis:
   • Sinchroninis,  kuris vyksta fiksuotu laiku ir kartais tam tikroje vietoje, pavyzdžiui, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą.
   • Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, bendraujama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu.
   • Mišrus nuotolinis ugdymas, kuriame yra sinchroninio ir asinchroninio mokymosi elementų.
  3. Esant koronaviruso grėsmei darželis ugdymo procesą organizuoja nuotoliniu būdu nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas darželio nuostatuose / įstatuose, ar ne.
  4. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu mokymo sutartys nekeičiamos.
  5. Ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas(is) darželyje didesne dalimi vykdomas asinchroniniu būdu, tačiau taikomas ir sinchroninis, ir  mišrus nuotolinio ugdymo būdas.  
  6. Šio tvarkos aprašo tikslas – organizuoti ir vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu,  reglamentuoti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, logopedo bei meninio ugdymo  mokytojo (toliau -mokytojų)  ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu taisykles ir tvarką.   
  7. Darželio pasirengimą organizuoti mokymą nuotoliniu būdu koordinuoja ir teikia pagalbą Šalčininkų rajono savivaldybė.

II SKYRIUS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

 1. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo(si) nuotolinio būdu užtikrinimui, techninei pagalbai teikti darželyje direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė.
 2. Darbo grupės kontaktinė informacija dėl techninės pagalbos mokytojams, tėvams skelbiama darželio interneto svetainės skiltyse: Naujienos, Tėvams (skelbimai, pranešimai).
 3. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymasis darželyje karantino metu nuo 2020 m. kovo 30 d. iki jam pasibaigus vykdomas nuotoliniu būdu skaitmeninėje „Padlet“ aplinkoje.
 4. Nuotolinis ugdymas „Padlet“ aplinkoje organizuojamas pagal vaikų amžiaus grupes, vadovaujantis  Ikimokyklino ugdymo ir ugdymo(si) programa „Po vyturio sparneliais auga vaikų dienelės“ ir (ar) Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa.
 5. Mokytojos pirmąją savaitės dieną iki  9.00 val. SMS žinute, el. paštu ar pasinaudodamos kita informavimo priemone vaikų tėvams (globėjams) bei darželio administracijai išsiunčia prisijungimo prie „Padlet“ skaitmeninės erdvės nuorodą.
 6. Tėvai (globėjai) gavę el. nuorodos adresą apie tai informuoja mokytoją.
 7. Auklėtojos (mokytojos) skaitmeninėje aplinkoje teikia savo grupės vaikams 3-5 užduotis,  atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, kūrinėlių klausymas, aplinkos pažinimas, skaičiavimas, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.
 8. Elektroninės vaikų veiksenos „Padlet“ aplinkoje parenkamos ir  skiriamos 1-2 savaitėms. Tėvai (globėjai), vyresnieji broliai ar seserys kartu su vaikais jas atlieka jiems patogiu laiku skirdami 10-15 min. per dieną.
 9. Užduotys savaitės laikotarpyje priklausomai nuo kintančių aplinkybių, vaikų poreikių, tėvų (globėjų) pasiūlymų bei pageidavimų gali būti pildomos, koreguojamos, atnaujinamos ir pan.
 10. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama individuali logopedo pagalba, t. y. individualios konsultacijos iš anksto susitarus su tėvais dėl konsultavimo laiko. Tėvams įrašinėti logopedo konsultacijas draudžiama. Konsultacijos vykdomos darbo dienomis  mobiliuoju telefonu (860038180), naudojant „Viber“, „Skype“, „Messenger“ir kt. programėles.
 11.  Logopedas teikia tėvams (globėjams) konsultacijas  el. paštu zenonaned@gmail.com.  Informaciniai lankstinukai, pranešimai, rekomendacijos prevencinės
  veiklos klausimais, užduotėlės vaikams platinami  „Padlet“ skaitmeninėje aplinkoje nurodant tėvams (globėjams) nuorodos adresą.
 12. Tėvai (globėjai) esant techninėms galimybėms  kviečiami skaitmeninėje „Padlet“ aplinkoje, uždaroje  „Facebook“ grupėje dalintis patirtimi įdedant vaikų atliktų užduočių nuotraukas,  užrašant jų mintis, paliekant komentarą, kad mokytojas matytų ir galėtų vertinti rezultatus.
 13. Tėvai (globėjai) raginami vieni kitų atžvilgiu laikytis etikos principų, saugoti  kito asmens konfidiancialumą.
 14. Siekiant glaudesnio grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo, įskaitant „Padlet“ aplinką, vaikai padedant suaugusiems, tėvai (globėjai), auklėtojai (mokytojai) papildomai gali rinktis ir tokias komunikavimo priemones kaip „Skype“, „Messenger“, „Viber“, naudotis „Zoom“ platformą, bendrauti uždaroje „Facebook“ grupėje, susirašinėti elektroniniu paštu, skambinti telefonu  ar dalintis SMS žinutėmis darbo dienomis jiems patogiu metu nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 15.00 iki  16.00 valandos.
 15. Mokytojų tarpusavio bendravimas bei bendradarbiavimas karantino metu vyksta elektroniniu paštu, telefonu, taip pat naudojant kitas aukščiau išvardintas komunikavimo priemones.
 16. Mokytojų posėdžiai, pasitarimai karantino metu rengiami  tik esant būtinybei  naudojant „Zoom“ platformą. Mokytojai apie posėdžio, pasitarimo datą ir tikslų laiką informuojami ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną.

 

III SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA

 1. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo(si) programų vykdymui tėvams (globėjams) mokytojams rekomenduojama pasinaudoti viešai prieinamu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

Pasakos ir skaitiniai vaikams:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAKlUfCfEeeivL6hwMi5InOYYmI0KFU0e

http://vaikams.skaitymometai.lt/

http://pasakukampelis.eu/

https://rubinaitis.lnb.lt/index.php?1520263172

Sveikatos kompetencijos ugdymas:

https://www.youtube.com/watch?v=e4qVjkZZaa8

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8ygPT

https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw

Eksperimentai ir užduotėlių rinkiniai:

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/11?sub_items=10015

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947

Aplinkos pažinimas:

 www.sengire.lt

Kūrybiškumo veiklos:

https://www.123homeschool4me.com/bubble-wrap-rain-craft_71

https://www.youtube.com/watch?v=UKDEGcr8BpY&feature=youtu.be

Mokslo, pasakų, filmukų ir laidų įrašai:

https://www.lrt.lt/vaikams

Edukaciniai žaidimai:

http://gudrutisdutis.lt/lt

Patarimai tėvams ir vaikams:

https://www.ikimokyklinis.lt/

www.tevulinija.lt

http://mudubudu.lt/seima_ir_laisvalaikis

Ikimokyklinis vaikų ugdymas remiasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu: https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

Priešmokyklinis ugdymas remiasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa:

https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.Lopšelio-darželio mokytojai apie  ugdymą nuotoliniu būdu atsiskaito lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

2. Mokytojai ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos turi pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui laisvos formos rašytinę nuotolinio darbo ataskaitą.

3.Šiuo tvarkos aprašu vadovaujasi visi lopšelio-darželio mokytojai.

4.Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos vykdymą kontroliuoja lopšelio-darželio direktorius.

 

                                                                    ___________________________________

PRITARTA

Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“

Darbo tarybos 2020-03-25

nutarimu (protokolo Nr. 2 )

                          

 

                          

Organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu sudaryta darbo grupė techninei pagalbai teikti tėvams ir pedagogams iš šių asmenų:

Rima Stankevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

el. p. darzelis.vyturelis@gmail.com;

Olga Misiuk, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą,

el. p. olgaryncevic@gmail.com;

Teresa Reginevič, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą,

el. p. rteresa@yandex.ru

 Kilus klausimams prašome susisiekti! 

 

 DARBO ORGANIZAVIMAS  KARANTINO LAIKOTARPIU

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.  neorganizuojamas ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas.

Vykdant šį įsakymą savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išimtinais atvejais savivaldybių įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz. vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.).

Nutraukus vaikų ugdymą, nevykdant jų priežiūrą darbdaviams minėtu įsakymu rekomenduojama užtikrinti galimybes tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Tėvai arba globėjai gali pasitelkti artimųjų pagalbą arba išeiti trumpų atostogų.

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai.

Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų vaiko  fizinių kontaktų  kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo  vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones.

Darbuotojams  sudaroma galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu dėl veiklos specifikos dirbti nuotoliniu būdu neįmanoma, nes pareigybės aprašyme numatytas funkcijas būtina vykdyti darbo vietoje, tokiu atveju dirbama įprastu režimu, sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas darbovietėje. Priimdama sprendimą dėl darbo įprastu režimu, administracija darbą organizuoja taip, kad darbuotojams būtų sudarytos saugios sąlygos dirbti, t. y. privalo būti užtikrinamas sanitarijos ir higienos reikalavimų, koronaviruso prevencinių priemonių vykdymas, sumažinamas iki būtino vienu metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičius, paskirstant darbo laiką ir pan.

Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams sudaromos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu, bet esant poreikiui, jie gali dirbti ir darbovietėje, pvz., kai būtina atlikti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. Dirbdami nuotoliniu būdu pedagoginiai darbuotojai privalo planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų.

Jei karantino priemonės bus pratęsiamos, ribojimai nesibaigs, bus priimti įstatyminio ir Vyriausybės lygmens sprendimai, susiję su darbo apmokėjimo, socialinių garantijų aspektais.

Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams.

Švietimo įstaigų darbuotojams už darbą mokinių atostogų metu ir darbą nuotoliniu būdu  mokamas  darbo sutartyje nustatytas  darbo  užmokestis vadovaujantis darbo apmokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais ir patvirtinta įstaigos darbo apmokėjimo tvarka.

Informacija Koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama ŠMSM svetainėje (adresuhttps://www.smvm.lt/w eb/lt/del-koronaviruso).

 

 DĖL APMOKĖJIMO UŽ VAIKO UGDYMĄ IR MAITINIMĄ EPIDEMIJOS METU

Vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-1174 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13 p. mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą paskelbus epidemijai nemokamas. 

 

 

Skiltyje Tėvams  http://salcininkuvyturelis.lt/skelbimai-ir-pranesimai kviečiame

susipažinti su patarimais kaip sumažinti pavojų užsikrėsti  koronovirusais. 

 

SKAITOVŲ KONKURSAS

2020 m. vasario 28 d. darželyje įvyko mažųjų skaitovų konkursas. Konkurse dalyvauti pareiškė norą 23 darželio ugdytiniai nuo 3 iki 6 m. amžiaus. Klausydamiesi gražaus ir išraiškingo vaikų deklamavimo įsitikinome, kad žodis yra geriausia erdvė augimui, kūrybai, atradimams.

Dėkojame mažiesiems skaitovams ir linkime sėkmės tolimesniuose etapuose.

  Visa valdžia persirengėliams!

Štai tokiu šūkiu vasario 25 d. pradėjome triukšmingai ir linksmai  švęsti Užgavėnes.

Tapę kreivanosiais, kreivadančiais baisūnais  linksmai šėliojome, žaidėme, pokštavome bei išdykavome. Prisivalgę blynų ir kitokių skanumynų visa smagia kompanija išgarmėjome į kiemą saulutę kviesti bei žemę iš miego  žadinti. O kai  kaitriose laužo liepsnose sudeginome visus savo blogus darbus - pasižadėjome tapti geresniais ir nekantriai laukti pavasario.

Kaip gera turėti tokią kvapnią, gardžią, spalvotą  ir be galo linksmą dieną!

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje

 LINKĖJIMŲ PUOKŠTĖ LIETUVAI

 Pasiruošimas Lietuvos valstybės gimtadieniui darželyje prasidėjo dar prieš savaitę. Juk reikia ir žinias apie Tėvynės istoriją atgaivinti, ir naujų posmų bei dainelių pasimokyti, Lietuvos valstybės himno žodžius įtvirtinti, kad galėtum vieningai kartu su kitais giedoti. O kur dar darželinukų gražūs darbeliai Lietuvai! Taigi kol vaikai kartu su auklėtojomis darniai vykdė savo suplanuotus didelius ir mažus darbelius, atėjo ir ypatingasis vasario penktadienis – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Vaikų žodžiais sakant – Lietuvos gimtadienis.

Pirmieji į salę žengė patys mažiausieji mūsų darželinukai. Nors jiems tik dveji ir  suvokti šios dienos prasmę dar sunku, tačiau geros nuotaikos tikrai nestokojo, o ir žodį „Lietuva“ skanduoti sekėsi puikiai. Darželio vyresnėliai gimtinei dovanojo skambias lietuvių tautos mėgstamas dainas, deklamavo iškiliausio Lietuvos poeto Just. Marcinkevičiaus eiles, prisiminė smagius ir lig šiol aktualius bei vaikams labai patinkančius lietuvių liaudies žaidimus. Kiekviena ugdytinių grupė brangiajai Lietuvėlei skyrė linkėjimus, taip išreikšdami savo lūkesčius, norus, svajones, troškimus. Vaikai linkėjo, kad Lietuvą visi mylėtų, kad čia būtų gera augti ir gyventi, kad žmonės puoselėtų ir brangintų kalbą,  saugotų miškus, upes, pievas, kad visi draugiškai sugyventų, o tuomet ir laimė aplankys. O kai sujungę rankas visi sutartinai užtraukėme: „Lietuvos miškuos ąžuolai žaliuos...“,  aplankė didybės jausmas, suvokimas, kad mūsų vienybėje slypi jėgos ir kūrybinės galios,  kurios taip reikalingos vaikų linkėjimams bei visų mūsų troškimams išsipildyti.

Už gražias šventės akimirkas dėkojame ikimokyklinio ugdymo mokytojoms, renginio vedėjoms: Dianai Gorodeckajai, Helenai Songin, Aušrelei Gusevičienei. 

Už dainas tariame ačiū meninio ugdymo mokytojai Nataljai Šilobrit.

Tėveliams dėkingi už gražias iniciatyvas ir nuoširdų palaikymą.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje. 

Už gražias šventės akimirkas dėkojame ikimokyklinio ugdymo mokytojoms, renginio vedėjoms: Dianai Gorodeckajai, Helenai Songin, Aušrelei Gusevičienei. 

Už dainas tariame ačiū meninio ugdymo mokytojai Nataljai Šilobrit.

Tėveliams dėkingi už gražias iniciatyvas ir nuoširdų palaikymą.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje. 

 

Skyriuje „Specialusis ugdymas“  patalpintas metodinis leidinys

„Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“.

Kviečiame susipažinti

 

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje

ESAME PRIPAŽINTI AKTYVIA MOKYKLA

2019 m gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų darželio fizinio aktyvumo skatinimo veiklos  planą bei priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą (darželį) aktyvia mokykla.

TĖVELIŲ DĖMESIUI,

prašome susipažinti su Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų ugdymo dienų lankomumo tvarkos aprašu  http://www.salcininkuvyturelis.lt/vaiku-ugdymo-dienu-lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprasas

 

 „Koncertas mažoms ausytėms“

Štai tokiu pavadinimu muzikinę popietę darželinukams pristatė šaunūs Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos pučiamųjų skyriaus auklėtiniai ir jų mokytojai Rimantas Rutkauskas bei Žilvinas Kumpys.

Mažieji turėjo galimybę ne tik  pasiklausyti, bet  ir geriau pažinti tokius instrumentus kaip  trimitas, klarnetas, trombonas, tūba. Jaunųjų pūtikų atliekamos kalėdinės melodijos kūrė jaukią švenčių nuotaiką, buvo miela klausytis bei matyti buvusius darželio auklėtinius, susikaupusius ir be galo talentingus. Ačiū jums už dovanotas gražias muzikines akimirkas, už stebuklingą pojūtį – juk ateina Kalėdos.

 

  Pradedamas įgyvendinti projektas

„Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“

 

Informuojame, kad pradedamas įgyvendinti projektas „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“. Europos socialinio fondo agentūra ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2019 m. spalio 8 d. pasirašė projekto „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“  Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0083 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Projekto tikslas – taikant inovacijas ir skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę.

Projektu planuojama įdiegti inovatyvią virtualią ugdymo(si) aplinką kiekvienoje veiklą tobulinančioje ikimokyklinio ugdymo mokykloje (Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“; Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“; Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“; Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“; Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“), kurios įgyvendinimui numatoma: įsigyti interaktyviąsias priemones/įrangą ir edukacinę mokymosi platformą/aplinką bei pasitelkiant konsultuojančios mokyklos – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lazdynėlis“ ir planuojamo Konsultanto patirtį išugdyti personalo savarankiškus gebėjimus profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką bei rinktis vaikus įgalinančius ugdymo(si) scenarijus ir veiklas.


Bendra Projekto vertė – 117 834,64 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 115 477,94 Eur, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2 356,70 Eur. Planuojama, kad Projektas bus įgyvendintas iki 2020 m. rugsėjo 8 d.

Daugiau informacijos gali suteikti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Erika Sudnicka, tel. (8 380) 30163, el. p. erika.sudnicka@salcininkai.lt