RSS

Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“

  

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sveikatos zelmeneliu emblema“ MūsųDarželis.lt

  N A U J I E N O S

  herbas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

                                                                                                                

ĮSAKYMAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠALČININKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE "VYTURĖLIS" NUSTATYMO

2021 m. gegužės 11 d. Nr. DĮV-632

Šalčininkai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento raštą bei siekdamas taikyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančias priemones Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“  :

            1. N u s t a t a u,  kad Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ veikla ribojama taip:

            1.1. ugdymo procesas lopšelio-darželio „Šypsenėlių“ grupėje stabdomas arba vykdomas nuotoliniu būdu  iki 2021 m. gegužės 19  d.

2. Į p a r e i g o j u  Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorę  Svetlaną Bogovec:

2.1. vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Šalčininkų skyriaus nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių taikymo Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“;

2.2. bendrauti ir bendradarbiauti su Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojais organizuojant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymą;

            2.3. užtikrinti Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ patalpų valymą ir dezinfekciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai;

            2.4. teikti siūlymus Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui dėl šio įsakymo pakeitimo arba pripažinimo netekusiu galios pasikeitus situacijai Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“.

            3. Į p a r e i g o j u  Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją Reginą Markevič informuoti Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorę Svetlaną Bogovec apie šį įsakymą.

4. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius

Josif Rybak

 

 

 

 DĖMESIO !

Vadovaudamiesi Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-631 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų uždarymo 2021 metų vasaros laikotarpiui“ pranešame, kad Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ uždaromas nuo 2021-06-21 iki 2021-07-23 (imtinai).

      Darželio darbo pradžia 2021-07-26.

Informuojame, kad vasaros metu dėl darželio darbuotojų atostogų grupės bus jungiamos, keisis auklėtojos. 

 Psichologė išvardijo ženklus, kurie signalizuoja, kad vaikiški žaidimai  daro žalą vaiko psichikai | Gyvenimas | 15min.lt

Eilėraštis mamai

 

 Tėvelių žiniai,

2021 m. gegužės 3 d. – 2021 m. gegužės 23 d. darželis  pradeda  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro iniciatyvos „Judanti klasė (grupė)“ įgyvendinimą. Iniciatyvos metu numatoma organizuoti aktyvias vaikų veiklas, kuriomis bus siekiama didinti vaikų fizinį aktyvumą bei  gerinti  jų emocinę sveikatą.  

Kviečiame sportiškas ir aktyvumą mėgstančias vaikų šeimas taip pat prisidėti prie šios puikios iniciatyvos vykdant užduotį „Judėkime ir savaitgaliais namuose“. Šeimos gali tapti ir puikiais pavyzdžiais, ir naujų fizinio aktyvumo idėjų siūlytojais. Tai gali būti ir lauko pasivaikščiojimai, ir važinėjimai  paspirtukais, dviratukais, riedučiais. Žaiskite su kamuoliu, lankais ar kitomis vaikų pamėgtomis priemonėmis. Svarbiausia, kad kuo daugiau laiko praleistumėte su vaikais gryname ore ir palaikytumėte gerą nuotiaką. Gražiausias akimirkas fiksuokite ir siųskite grupės auklėtojai. Iš nuotraukų žadame kurti įspūdingą dėlionę.

Judėkite su gera nuotaika, tapkite aktyviausiai judančia grupe.

 

 Pasaulinę sveikatos dieną minėjome masiniu bėgimu „Aš bėgu 2021“. Masiniame bėgime dalyvavo 96 mūsų darželio auklėtiniai. Prie akcjos mielai prisidėjo ir savo fizines jėgas išbandė ir auklėtojos, ir auklėtojos padėjėjos, bei kiti judėjimą mėgstantys darželio darbuotojai. Kiekviena grupė, sėkmingai įveikusi trasą, gavo gardžių, vitaminais praturtintų dovanų.


Nuotraukas žiūrėkite darželio facebook paskyroje

Atsižvelgiant į blogėjančią epidemiologinę situaciją Šalčininkų rajone ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymas kontaktiniu būdu leidžiamas tik tiems vaikams, kurių  tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto raštas 2021-04-07 Nr. S-683

 

D Ė M E S I O !

AKCIJA

MASINIS BĖGIMAS „AŠ BĖGU 2021“

 

Balandžio 9 d. (penktadienį) vyks akcija „Aš bėgu 2021“,kuri skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“.

Bėgsime aplink darželį:

2-3 metų vaikams - 30 m. 

4-5 metų vaikams  - 60 m.

5-6 metų vaikams  - 100 m. 

6-7 metų vaikams -120 m. 


Esant pageidavimui, trasos ilgis gali būti neribojamas.

Dalyviams rekomenduojama sportinė apranga.

Tikimės dalyvių aktyvumo ir puikaus nusiteikimo


 

 herbas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

                                                                                                                

ĮSAKYMAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠALČININKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE "VYTURĖLIS" NUSTATYMO

2021 m. balandžio 6 d. Nr. DĮV-462

Šalčininkai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento raštą bei siekdamas taikyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančias priemones Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“  :

            1. N u s t a t a u,  kad Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ veikla ribojama taip:

            1.1. ugdymo procesas lopšelio-darželio „Pagrandukų“ grupėje stabdomas arba vykdomas nuotoliniu būdu  iki 2021 m. balandžio 12 d.

2. Į p a r e i g o j u  Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorę  Svetlaną Bogovec:

2.1. vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Šalčininkų skyriaus nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių taikymo Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“;

2.2. bendrauti ir bendradarbiauti su Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojais organizuojant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymą;

            2.3. užtikrinti Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ patalpų valymą ir dezinfekciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai;

            2.4. teikti siūlymus Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui dėl šio įsakymo pakeitimo arba pripažinimo netekusiu galios pasikeitus situacijai Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“.

            3. Į p a r e i g o j u  Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją Reginą Markevič informuoti Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorę Svetlaną Bogovec apie šį įsakymą.

4. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius

Josif Rybak

 

RIEDA MARGUČIAI-AUGA  VAIKUČIAI

 Vos tik vaikai po Velykų sugužėjo į darželį, o čia, kur buvęs nebuvęs, kiškis ilgaausis į duris tuksena. Nešinas kupinu margučių krepšiu ir saldainiais sveikina mažuosius savo draugus šv. Velykų proga, o už pasakytą gražią Velykų oraciją kiekvienam dovanoja po margutį ir saldainį. Kiškiui margučius padėjo dažyti darbščiosios darželio virėjos. Už tai joms nuoširdus AČIŪ. Juk ne juokai per naktį išmarginti šitiek margučių! Saldainiais pasirūpino ir dosniai juos dovanojo „SEMS“ parduotuvė. Apsukrusis zuikis, mikliai apšuoliavęs visas vaikų grupes, pakvietė juos į kiemą ridenti kiaušinių, smagiai pasibūti, pašokti ir pasilinksminti. Ne veltui mūsų senoliai sako: „Rieda margučiai – auga vaikučiai!“

Daugiau nuotraukų darželio facebook paskyroje