RSS

Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sveikatos zelmeneliu emblema“

  N A U J I E N O S

Mažųjų talentų šventės gražiausios akimirkos jau svetainės galerijoje. Nepraleiskite progos pasigrožėti ir pasidžiaugti talentingais mūsų mažyliais.

  

Prasidėjo mokymai skirti projekto  „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“ įgyvendinimui. Mokymų metu bus siekiama patobulinti mokytojų skaitmeninių technologijų gebėjimus, kurti  inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką. Tikimės  įdomių, turiningų ir prasmingų mokymų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedas teikia tėvams  konsultacijas kiekvieną trečiadienį

nuo 8.00 iki 9.00 val.

PRIMINIMAS TĖVELIAMS

Vaiko praleistas dienas privalote teisinti vadovaujantis Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“  vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V1-67 

 http://salcininkuvyturelis.lt/vaiku-ugdymo-dienu-lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprasas

Prašymas pateisinti ugdymo dienas dėl ligos

Prašymas pateisinti ugdymo dienas dėl kitų priežasčių


Projekto  „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“ įgyvendinimasProjektu planuojama  taikant inovacijas ir skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę, įdiegti inovatyvią virtualią ugdymo(si) aplinką.  Projekto dėka darželio aplinka pasipildė  tokiomis priemonėmis kaip  interaktyvi lenta ir stalas, išmaniosios bitutės, laboratorinė įranga mažiesiems tyrinėtojams, multisensorinė įranga ir  vaikams daug džiaugsmo teikiančiomis edukacinėmis grindimis.  Netrukus mūsų darželio mokytojos pradės tobulinti savo skaitmeninio gebėjimo įgūdžius dalyvaudamos mokymuose bei praktinėse konsultacijose, kurias ves Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lazdynėlis“.  Mokymai padės pedagogams išsiugdyti  patirtį profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką bei rinktis vaikus įgalinančius ugdymo(si) scenarijus ir veiklas.


Bendra Projekto vertė – 117 834,64 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 115 477,94 Eur, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2 356,70 Eur. 

Daugiau informacijos gali suteikti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Erika Sudnicka, tel. (8 380) 30163, el. p. erika.sudnicka@salcininkai.lt


 

Kviečiame  susipažinti su Vaikų priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu 

 http://www.salcininkuvyturelis.lt/vaiku-priemimo-i-darzeli-tvarka

DĖL PRIEŠMOKYKLINUKŲ NEMOKAMO MAITINIMO 

Primename, kad nuo liepos 1d.,   galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams -  mokinių nemokamas maitinimas

Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų:

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi būsimi priešmokyklinukai turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Kad priešmokyklinukai  gautų nemokamus pietus nevertinant pajamų, pareiškėjas (vienas iš tėvų, globėjų ) prašymą–paraišką turi pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijoje,o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, administraciją.

Informaciją dėl priešmokyklinukų maitinimo gali būti tikslinama remiantis galiojančiais LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Švietimo ir sporto ministerijos galiojančiais teises aktais.

Gerbiami tėveliai, primename, kad greičiau, patogiau ir paprasčiau prašymus dėl socialinės paramos galite pateikti naudodamiesi internetu.

Jums nebūtina atvykti į Savivaldybę – sutaupysite ne tik laiką, bet ir išlaidas kelionei. Siekiant palengvinti piniginės socialinės paramos (būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, socialinės pašalpos) gavimą, prisijungę prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainės www.spis.lt

Patarimai, kaip pildyti prašymą  informacinėje (SPIS) sistemoje

Specialistai: leiskite vaikams žaisti su maistu - DELFI Šeima

REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS DĖL APSAUGOS PRIEMONIŲ

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad reikalavimai dėl apsaugos priemonių darželiuose išlieka tokie patys, kaip buvo nustatyti sveikatos apsaugos ministro birželio 16 d.

Rekomenduojama dėvėti veido kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones darželių darbuotojams, priimantiems vaikus, ir vaikus atlydintiems tėvams.

 Į darželį nepriimami vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau),  kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kt.

 Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas

dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo

 Saugokime save ir kitus!

RESPUBLIKINĖ VIRTUALI PARODA „SMĖLIO DIENA“

Vasara tai metas, kai vaikai iki soties gali kapstytis smėlyje. Smėlis daro stebuklus, nes jis lavina, moko ir net ugdo. Psichoterapeutai naudoja jį gydydami vaikiškas fobijas, bet pirmiausia smėlis – mėgstamas vaikų žaislas. Iš jo galima statyti pilis, lipdyti pyragus. O dar jį pasitelkus galima daug ko išmokti.

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ liepos 15 d.- 31 d. organizavo respublikinę virtualią nuotraukų parodą „Smėlio diena“. Parodoje dalyvavo 79 Lietuvos ugdymo įstaigos, 130 pedagogų ir jų ugdytiniai.Vaikai susipažino su smėlio savybėmis bei pasitikrino jau turimas žinias. Tam naudojo sausą ir šlapią smėlį, kinetinį smėlį, šviesos stalą, magnetą, padidinimo stiklą, šiaudelius. Taip žaisdami išsiaiškino, kad pilių statybai, pyrago kepimui geriau tinka šlapias smėlis, o „pajūrio kopoms“ supustyti (vėją pučiant pro šiaudelį) daug lengviau sausą smėlį. Stebėdami smėlį pro padidinimo stiklą, pastebėjo, kad smėlis sudarytas tarsi iš mažų kristalų. Susiradę magnetą, sužinojo, kad jame yra magnetinių dalelių (geležies), kurias ir pritraukia magnetas. Suprato, kad piešti galima ne tik ant popieriaus lapo, ar kreidelėmis ant asfalto, bet ir smėlyje. Tai tik dalis smėlio savybių, kurias išsiaiškino mūsų ugdytiniai, tačiau žaisdami su smėliu, eksperimentuodami tikrai sužinos ir daugiau...

Informaciją parengė Teresa Reginevič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

  KAIP MES MINĖJOME LIETUVOS VALSTYBĖS DIENĄ

Kam jau kam, o vaikams patinka švęsti! Tai ir pamanėme, kodėl gi visu darželiu neatšventus Lietuvos valstybės gimtadienio. Ikimokyklinukai, prisiklausę pasakojimų apie didingą mūsų šalies praeitį, sužinoję  apie drąsųjį, sumanųjį ir galingą kunigaikštį Mindaugą, ėmėsi gamintis karūnas. Tarsi karaliai ir karalienės pasidabinę karūnomis, plevėsuodami trispalvėmis vėliavėlėmis, pilni pasididžiavimo jausmo, mažieji patriotai sugužėjo į lauko aikštelę. Nuoširdžiai sugiedoję „Tautišką giesmę“, kėlėme vėliavėlių bangą, skandavome širdžiai brangų žodį „LIETUVA“. Priešmokyklinukai pakiliai atliko patriotinę dainą „Vai, ko nusižvengei, bėrasai žirgeli“. Buvo pagerbti ir raštais apdovanoti darželio vaikai, turintys lietuviškos kilmės vardus. Vėliau meninio ugdymo mokytoja Natalja Šilobrit pakvietė mažuosius sudaryti ratukus ir pažaisti lietuvių liaudies žaidimus: „Bitelė“, „Bijūnėlis“, „Jurgeli meistreli“. Po smagios „Žiogo polkos“ visi mėgavomės gardžia ir kvapnia lietuviška duonele. Pasistiprinę, tęsėme linksmybes – lietuvių liaudies tradicinius šokius keitė šiuolaikiški. Trankus rokenrolas išjudino ir mažus, ir ūgtelėjusius, ir suaugusius šventės dalyvius.  Po iškilmingosios renginio dalies vaikai, pasitelkę išmonę ir kūrybiškumą, iš smėlio ir kaladėlių statė pilis. Mūsų mažieji kūrėjai! Štai taip norėtųsi apibūdinti  vaikų veiklą, jų norą,  troškimą, užsidegimą statyti, kurti. Šiandien jiems tai tik smagus žaidimas, tačiau praeis metai, kiti ir šie berniukai bei mergaitės statys jau ne smėlio pilis, o  kurs valstybę, statys savo Lietuvą, kaip kadaise su meile tai darė karalius Mindaugas. Ir tikėkime, kad tuomet išsipildys Mindaugo svarbiausia svajonė – suskambės Lietuvos vardas!  Oho, kaip suskambės! Visam pasauly! 

 Daugiau nuotraukų galerijoje

Pranešame, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. 7,00 Eur abonementinis mokestis skaičiuojamas  visiems darželinukams neprikalusomai nuo jų lankomumo.

Trisdešimt devyniems mūsų darželio auklėtiniams atėjo laikas ištarti: „Darželi, lik sveikas“!

Mieliems ir širdžiai brangiems savo nenuoramoms mes linkime laimingo skrydžio. Telydi sėkmė!

2020 m. birželio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sprendimu mūsų įstaiga   

pripažinta  sveikatą stiprinančia mokykla.

 

 

Tarptautinę Vaikų gynimo dieną ir vasaros pradžią pasitikome drauge

Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ darželinukai,  sugrįžę po užsitęsusio karantino, išpuoštoje darželio teritorijoje vėl drauge  galėjo mėgautis pirmąja vasaros diena ir švęsti Tarptautinę Vaikų gynimo dieną. Šiais metais ši be galo svarbi mūsų mažųjų šalies piliečių diena buvo kitokia – ramesnė, tylesnė, santūresnė. Rūpindamiesi savo ugdytinių sveikata, juos globodami bei saugodami rinkomės užsiėmimus, pasižyminčius grupių izoliacija. Bendrų veiklų atsisakėme, tačiau labai jau norėjosi pajusti bendrumo dvasią: nors iš tolo pasisveikinti, per atstumą  pasidžiaugti vieni kitais, dovanoti šypsenas ar tiesiog pamojuoti. Vedami šio jausmo surengėme visų darželio grupių paradą – žygiavo ir maži, ir dideli. Žengdami aplink darželį, skanduodami ar sutartinai traukdami savo grupių dainas, vaikai sveikino ir siuntė linkėjimus išsiilgtiesiems savo mažiesiems draugeliams. Apsikeitę teigiamomis emocijomis darželinukai įniko į žaidimus. Auklėtojos vaikams siūlė pramogauti su dideliais ir mažais sviediniais, kamuoliais, rutuliais, lankais bei balionais. Dailės darbeliams rinkomės įvairaus dydžio bei  spalvų skritulius, skrituliukus. Pasirodo, kad iš šių paprastų figūrų pasitelkus vaizduotę ir, žinoma, draugų pagalbą, galima sukurti tikrus meno šedevrus. Savo gražius darbelius grupės eksponavo lauke, kad jais pasigrožėti, juos apžiūrėti, įvertinti ir pasidžiaugti galėtų visi: vaikai,  tėveliai, svečiai, smalsūs praeiviai. Pasveikinti vaikučius atskubėjo miško gyventojai – kiškis ir meškinas. Draugiškai nusiteikę žvėreliai ikimokyklinukams dovanojo sviedinius, vaišino gardžiomis sultimis ir linkėjo smagios šventės. O mes savo auklėtiniams sakome: „Aukite apsupti mylinčių žmonių. Tegu kiekvieno jūsų vaikystė būna saugi, kupina juoko, atradimų ir nesibaigiančio pažinimo!“

 

 BIRŽELIO 1- ĄJĄ ŠVĘSIME

VAIKŲ GYNIMO DIENĄ

 ŠVENTINĖJE PROGRAMOJE:

 • 9.30 val. - iškilminga grupių eisena „Dovanokime šypsenas“.
 • iš skirtingo dydžio skritulių kursime gražius darbelius, kuriuos visų džiaugsmui eksponuosime darželio lauko teritorijoje.
 • su spalvotais sviedinukais, kamuoliais, balionais prisigalvosime aibes žaidimų, pramogų ir linksmybių.


Laikydamiesi karantino sąlygų ir reikalavimų

Pradėkime  vasarą   kartu!

 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos“

 Gerb. Tėveliai!

Nuo 2020 m. gegužės 25 d. darželis atnaujina darbą įprastu režimu.

Primename, kad atvesdami vaiką  į darželį  turite pateikti grupės auklėtojai deklaraciją apie vaiko sveikatos būklę. Siekiant išvengti spūsčių prie durų deklaraciją rekomenduojame atnešti užpildytą.

Vadovaujantis   Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. DĮV-595 „Dėl pavedimo Šalčininkų rajono ugdymo įstaigoms“, 

lankyti darželio nerekomenduojama:

 • vaikams sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl kurių išduodamas nedarbingumo pažymėjimas.
 • kai vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis.

Į darželį nepriimami vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau),  kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kt.

SVARBU!

Praeita savaitė atskleidė, kad daugelis tėvų nepaiso šių reikalavimų:

 • įeidami į patalpą nedizenfekuoja rankų;
 • vaikai iš namų nešasi žaislus;
 • dalis tėvų lydinčių vaikus nedėvi nosį ir burną dengiančių priemonių (veido kaukių, respiratorių ir kt.).

Skatiname būti atsakingais! Saugokime save ir kitus!

PRIDEDAMA:

1.  Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. DĮV-595  „Dėl pavedimo Šalčininkų rajono ugdymo įstaigoms“.

2. Deklaracija apie vaiko sveikatos būklę.

 REKOMENDACIJOS TĖVAMS

KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI ATVYKUS Į ĮSTAIGĄ KARANTINO METU

 • Įstaigos darbo laikas nesikeičia (7.30-17.24 val.)
 • Atvesdami ir pasiimdami vaikus iš įstaigos turite dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 • Vaiką į įstaigą atveda ir pasiima vienas suaugęs asmuo.
 • Vaikų priėmimas ir pasiėmimas vyksta lauke. Tėvams nerekomenduojame įeiti į darželio patalpas. Esant būtinybei skambinti auklėtojai.
 • Atvedant vaikus prašome nesibūriuoti ir laikytis saugaus fizinio atstumo nuo kitų vaikų ir jų tėvų bei įstaigos darbuotojų.
 • Vaikai maitinami įprasta tvarka ir jokio maisto neštis nereikia.
 • Dėl mokesčio už lopšelį-darželį. Karantino metu, nelankantiems lopšelio-darželio vaikams abonentinis mokestis neskaičiuojamas. Vaikai, kurie lankys nuo gegužės 18 d. bus skaičiuojama pusė abonentinio mokesčio.
 • Neužmirškite dezinfekuoti rankas, dezinfikatoriai pakabinti  prie įėjimų.
 • Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ir kitų užkrečiamų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimas ir pan.) į darželį NEPRIIMAMI.
 • Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
 • Jei gyvenate kartu su asmenimis priskirtais rizikos grupei (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis), Covid-19 (koronoviruso infekcijos perdavimo rizika yra didesnė.

                                                


 Gerb. Tėveliai,

teikiame Jums  detalią 2 procentų GPM ataskaitą už 2019 m.

Prašome  Jūsų skirti 1 ar 2 proc.  savo GPM darželio kasdienybei pagerinti.

Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ indentifikacinis (numeris) kodas 191408945.

Adresas J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkai.

Iš anksto dėkojame

TĖVELIŲ DĖMESIUI.

Apibendrinę Jūsų anketas dėl darželio lankymo vasaros metu, išaiškinome, kad didelė dalis vaikų  vasarą lankys darželį. Reaguojant į Jūsų poreikius lankyti darželį vasarą ir pritarus Darželio tarybai bei suderinus su Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ uždaromas 

2020 m. balandžio 28 d. – 2020 m. gegužės 11 d. (imtinai).

Ikimokyklinis bei priešmokyklinis nuotolinis ugdymas nebus teikiamas nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. gegužės 15 d.

DIDŽIAUSIAS IŠŠŪKIS

 Šį kartą tikriausiai teko pats didžiausias iššūkis – įrodyti, kad karantinas ne kliūtis įgyvendinti geras idėjas. Taip ir atsitiko! „Sveikatiados iššūkį - pieno tūsas“ vaikai priėmė namuose kartu su savo tėveliais.

Džiaugiamės, kad mūsų auklėtiniai aktyvūs, o tėveliai noriai palaiko jų puikias iniciatyvas. Plakdami įvairiais vaisiais praturtintus kokteilius, vaikučiai sužinojo apie pieno produktų naudą jų augančiam organizmui, įsitikino, kad pasirinkus tinkamą receptūrą – tai gali būti ne tik sveika, bet  ir  be galo gardu. O ir pats gaminimo procesas mažiesiems smalsuoliams nepaprastai įdomus ir žavus dalykas!

 

TAI SVARBU TĖVAMS DĖL NUOTOLINIO UGDYMO

Nuo pirmadienio su Jūsų vaikučiais (ir su Jumis) pradėsime dirbti kiek neįprastu visiems būdu. Savaitės pradžioje (pirmadienį iki 9 val. ryto) atsiųsime Jums prisijungimo prie „Padlet“ skaitmeninės erdvės nuorodą, kurią atidarę rasite savaitės veiklas. Jas pagal galimybes turėtumėte atlikti su savo vaikučiais (per dieną skirkite 10–15 minučių). Užduotėlės skirtos vienai savaitei (reikalui esant ir atsižvelgus į Jūsų pastebėjimus, pageidavimus jos gali būti pildomos, keičiamos, koreguojamos). Nesistenkite visas užduotis atlikti iš karto, atlikite jas pasirinktinai. Kartokite jas, vaikams patinka kartojimai, o be to taip mažylis geriau įsisavins. Labai norėtųsi ir grįžtamojo ryšio (nuotraukų, komentarų ir pan.), kurį galite vykdyti dalindamiesi ­„Padlet“ aplinkoje, uždaroje „Facebook“ grupėje. Atsiradus neaiškumams kviečiame su auklėtojomis susisiekti  telefonu, pasinaudoti  el. paštu, bendrauti „Viber“ ar kitų programėlių pagalba.

Vaikučiams, lankantiems logopedines pratybas, bus teikiama logopedo pagalba, t. y. individualios konsultacijos iš anksto susitarus su tėvais dėl konsultavimo laiko.

Logopedo kontaktiniai duomenys: tel. 860038180, el. p. zenonaned@gmail.com

Daugiau informacijos dėl nuotolinio ugdymo organizavimo pateikta šio puslapio apačioje. 

Kilus klausimams  rašykite el. p. darzelis.vyturelis@gmail.com

Sėkmės, kantrybės ir ištvermės dirbant nuotoliniu būdu!


                                  PATVIRTINTA

                                                                                             Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“

                                                               direktoriaus 2020 m. kovo 25  d.

                                           įsakymu Nr. V1-39

 

 

ŠALČININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ugdymo organizavimo tvarka nuotoliniu būdu (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantisLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 
 2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
  1. Nuotolinis ugdymasis (mokymasis) – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir / ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT).
  2. Pagal mokymosi laiką nuotolinis mokymasis skirstomas į tris rūšis:
   • Sinchroninis,  kuris vyksta fiksuotu laiku ir kartais tam tikroje vietoje, pavyzdžiui, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą.
   • Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, bendraujama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu.
   • Mišrus nuotolinis ugdymas, kuriame yra sinchroninio ir asinchroninio mokymosi elementų.
  3. Esant koronaviruso grėsmei darželis ugdymo procesą organizuoja nuotoliniu būdu nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas darželio nuostatuose / įstatuose, ar ne.
  4. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu mokymo sutartys nekeičiamos.
  5. Ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas(is) darželyje didesne dalimi vykdomas asinchroniniu būdu, tačiau taikomas ir sinchroninis, ir  mišrus nuotolinio ugdymo būdas.  
  6. Šio tvarkos aprašo tikslas – organizuoti ir vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu,  reglamentuoti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, logopedo bei meninio ugdymo  mokytojo (toliau -mokytojų)  ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu taisykles ir tvarką.   
  7. Darželio pasirengimą organizuoti mokymą nuotoliniu būdu koordinuoja ir teikia pagalbą Šalčininkų rajono savivaldybė.

II SKYRIUS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

 1. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo(si) nuotolinio būdu užtikrinimui, techninei pagalbai teikti darželyje direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė.
 2. Darbo grupės kontaktinė informacija dėl techninės pagalbos mokytojams, tėvams skelbiama darželio interneto svetainės skiltyse: Naujienos, Tėvams (skelbimai, pranešimai).
 3. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymasis darželyje karantino metu nuo 2020 m. kovo 30 d. iki jam pasibaigus vykdomas nuotoliniu būdu skaitmeninėje „Padlet“ aplinkoje.
 4. Nuotolinis ugdymas „Padlet“ aplinkoje organizuojamas pagal vaikų amžiaus grupes, vadovaujantis  Ikimokyklino ugdymo ir ugdymo(si) programa „Po vyturio sparneliais auga vaikų dienelės“ ir (ar) Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa.
 5. Mokytojos pirmąją savaitės dieną iki  9.00 val. SMS žinute, el. paštu ar pasinaudodamos kita informavimo priemone vaikų tėvams (globėjams) bei darželio administracijai išsiunčia prisijungimo prie „Padlet“ skaitmeninės erdvės nuorodą.
 6. Tėvai (globėjai) gavę el. nuorodos adresą apie tai informuoja mokytoją.
 7. Auklėtojos (mokytojos) skaitmeninėje aplinkoje teikia savo grupės vaikams 3-5 užduotis,  atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, kūrinėlių klausymas, aplinkos pažinimas, skaičiavimas, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.
 8. Elektroninės vaikų veiksenos „Padlet“ aplinkoje parenkamos ir  skiriamos 1-2 savaitėms. Tėvai (globėjai), vyresnieji broliai ar seserys kartu su vaikais jas atlieka jiems patogiu laiku skirdami 10-15 min. per dieną.
 9. Užduotys savaitės laikotarpyje priklausomai nuo kintančių aplinkybių, vaikų poreikių, tėvų (globėjų) pasiūlymų bei pageidavimų gali būti pildomos, koreguojamos, atnaujinamos ir pan.
 10. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama individuali logopedo pagalba, t. y. individualios konsultacijos iš anksto susitarus su tėvais dėl konsultavimo laiko. Tėvams įrašinėti logopedo konsultacijas draudžiama. Konsultacijos vykdomos darbo dienomis  mobiliuoju telefonu (860038180), naudojant „Viber“, „Skype“, „Messenger“ir kt. programėles.
 11.  Logopedas teikia tėvams (globėjams) konsultacijas  el. paštu zenonaned@gmail.com.  Informaciniai lankstinukai, pranešimai, rekomendacijos prevencinės
  veiklos klausimais, užduotėlės vaikams platinami  „Padlet“ skaitmeninėje aplinkoje nurodant tėvams (globėjams) nuorodos adresą.
 12. Tėvai (globėjai) esant techninėms galimybėms  kviečiami skaitmeninėje „Padlet“ aplinkoje, uždaroje  „Facebook“ grupėje dalintis patirtimi įdedant vaikų atliktų užduočių nuotraukas,  užrašant jų mintis, paliekant komentarą, kad mokytojas matytų ir galėtų vertinti rezultatus.
 13. Tėvai (globėjai) raginami vieni kitų atžvilgiu laikytis etikos principų, saugoti  kito asmens konfidiancialumą.
 14. Siekiant glaudesnio grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo, įskaitant „Padlet“ aplinką, vaikai padedant suaugusiems, tėvai (globėjai), auklėtojai (mokytojai) papildomai gali rinktis ir tokias komunikavimo priemones kaip „Skype“, „Messenger“, „Viber“, naudotis „Zoom“ platformą, bendrauti uždaroje „Facebook“ grupėje, susirašinėti elektroniniu paštu, skambinti telefonu  ar dalintis SMS žinutėmis darbo dienomis jiems patogiu metu nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 15.00 iki  16.00 valandos.
 15. Mokytojų tarpusavio bendravimas bei bendradarbiavimas karantino metu vyksta elektroniniu paštu, telefonu, taip pat naudojant kitas aukščiau išvardintas komunikavimo priemones.
 16. Mokytojų posėdžiai, pasitarimai karantino metu rengiami  tik esant būtinybei  naudojant „Zoom“ platformą. Mokytojai apie posėdžio, pasitarimo datą ir tikslų laiką informuojami ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną.

 

III SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA

 1. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo(si) programų vykdymui tėvams (globėjams) mokytojams rekomenduojama pasinaudoti viešai prieinamu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

Pasakos ir skaitiniai vaikams:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAKlUfCfEeeivL6hwMi5InOYYmI0KFU0e

http://vaikams.skaitymometai.lt/

http://pasakukampelis.eu/

https://rubinaitis.lnb.lt/index.php?1520263172

Sveikatos kompetencijos ugdymas:

https://www.youtube.com/watch?v=e4qVjkZZaa8

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8ygPT

https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw

Eksperimentai ir užduotėlių rinkiniai:

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/11?sub_items=10015

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947

Aplinkos pažinimas:

 www.sengire.lt

Kūrybiškumo veiklos:

https://www.123homeschool4me.com/bubble-wrap-rain-craft_71

https://www.youtube.com/watch?v=UKDEGcr8BpY&feature=youtu.be

Mokslo, pasakų, filmukų ir laidų įrašai:

https://www.lrt.lt/vaikams

Edukaciniai žaidimai:

http://gudrutisdutis.lt/lt

Patarimai tėvams ir vaikams:

https://www.ikimokyklinis.lt/

www.tevulinija.lt

http://mudubudu.lt/seima_ir_laisvalaikis

Ikimokyklinis vaikų ugdymas remiasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu: https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

Priešmokyklinis ugdymas remiasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa:

https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.Lopšelio-darželio mokytojai apie  ugdymą nuotoliniu būdu atsiskaito lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

2. Mokytojai ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos turi pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui laisvos formos rašytinę nuotolinio darbo ataskaitą.

3.Šiuo tvarkos aprašu vadovaujasi visi lopšelio-darželio mokytojai.

4.Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos vykdymą kontroliuoja lopšelio-darželio direktorius.

 

                                                                    ___________________________________

PRITARTA

Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“

Darbo tarybos 2020-03-25

nutarimu (protokolo Nr. 2 )

                          

 

                          

Organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu sudaryta darbo grupė techninei pagalbai teikti tėvams ir pedagogams iš šių asmenų:

Rima Stankevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

el. p. darzelis.vyturelis@gmail.com;

Olga Misiuk, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą,

el. p. olgaryncevic@gmail.com;

Teresa Reginevič, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą,

el. p. rteresa@yandex.ru

 Kilus klausimams prašome susisiekti! 

 

 DARBO ORGANIZAVIMAS  KARANTINO LAIKOTARPIU

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.  neorganizuojamas ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas.

Vykdant šį įsakymą savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išimtinais atvejais savivaldybių įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz. vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.).

Nutraukus vaikų ugdymą, nevykdant jų priežiūrą darbdaviams minėtu įsakymu rekomenduojama užtikrinti galimybes tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Tėvai arba globėjai gali pasitelkti artimųjų pagalbą arba išeiti trumpų atostogų.

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai.

Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų vaiko  fizinių kontaktų  kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo  vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones.

Darbuotojams  sudaroma galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu dėl veiklos specifikos dirbti nuotoliniu būdu neįmanoma, nes pareigybės aprašyme numatytas funkcijas būtina vykdyti darbo vietoje, tokiu atveju dirbama įprastu režimu, sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas darbovietėje. Priimdama sprendimą dėl darbo įprastu režimu, administracija darbą organizuoja taip, kad darbuotojams būtų sudarytos saugios sąlygos dirbti, t. y. privalo būti užtikrinamas sanitarijos ir higienos reikalavimų, koronaviruso prevencinių priemonių vykdymas, sumažinamas iki būtino vienu metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičius, paskirstant darbo laiką ir pan.

Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams sudaromos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu, bet esant poreikiui, jie gali dirbti ir darbovietėje, pvz., kai būtina atlikti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. Dirbdami nuotoliniu būdu pedagoginiai darbuotojai privalo planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų.

Jei karantino priemonės bus pratęsiamos, ribojimai nesibaigs, bus priimti įstatyminio ir Vyriausybės lygmens sprendimai, susiję su darbo apmokėjimo, socialinių garantijų aspektais.

Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams.

Švietimo įstaigų darbuotojams už darbą mokinių atostogų metu ir darbą nuotoliniu būdu  mokamas  darbo sutartyje nustatytas  darbo  užmokestis vadovaujantis darbo apmokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais ir patvirtinta įstaigos darbo apmokėjimo tvarka.

Informacija Koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama ŠMSM svetainėje (adresuhttps://www.smvm.lt/w eb/lt/del-koronaviruso).

 

 DĖL APMOKĖJIMO UŽ VAIKO UGDYMĄ IR MAITINIMĄ EPIDEMIJOS METU

Vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-1174 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13 p. mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą paskelbus epidemijai nemokamas. 

 

 

Skiltyje Tėvams  http://salcininkuvyturelis.lt/skelbimai-ir-pranesimai kviečiame

susipažinti su patarimais kaip sumažinti pavojų užsikrėsti  koronovirusais. 

 

SKAITOVŲ KONKURSAS

2020 m. vasario 28 d. darželyje įvyko mažųjų skaitovų konkursas. Konkurse dalyvauti pareiškė norą 23 darželio ugdytiniai nuo 3 iki 6 m. amžiaus. Klausydamiesi gražaus ir išraiškingo vaikų deklamavimo įsitikinome, kad žodis yra geriausia erdvė augimui, kūrybai, atradimams.

Dėkojame mažiesiems skaitovams ir linkime sėkmės tolimesniuose etapuose.

  Visa valdžia persirengėliams!

Štai tokiu šūkiu vasario 25 d. pradėjome triukšmingai ir linksmai  švęsti Užgavėnes.

Tapę kreivanosiais, kreivadančiais baisūnais  linksmai šėliojome, žaidėme, pokštavome bei išdykavome. Prisivalgę blynų ir kitokių skanumynų visa smagia kompanija išgarmėjome į kiemą saulutę kviesti bei žemę iš miego  žadinti. O kai  kaitriose laužo liepsnose sudeginome visus savo blogus darbus - pasižadėjome tapti geresniais ir nekantriai laukti pavasario.

Kaip gera turėti tokią kvapnią, gardžią, spalvotą  ir be galo linksmą dieną!

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje

 LINKĖJIMŲ PUOKŠTĖ LIETUVAI

 Pasiruošimas Lietuvos valstybės gimtadieniui darželyje prasidėjo dar prieš savaitę. Juk reikia ir žinias apie Tėvynės istoriją atgaivinti, ir naujų posmų bei dainelių pasimokyti, Lietuvos valstybės himno žodžius įtvirtinti, kad galėtum vieningai kartu su kitais giedoti. O kur dar darželinukų gražūs darbeliai Lietuvai! Taigi kol vaikai kartu su auklėtojomis darniai vykdė savo suplanuotus didelius ir mažus darbelius, atėjo ir ypatingasis vasario penktadienis – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Vaikų žodžiais sakant – Lietuvos gimtadienis.

Pirmieji į salę žengė patys mažiausieji mūsų darželinukai. Nors jiems tik dveji ir  suvokti šios dienos prasmę dar sunku, tačiau geros nuotaikos tikrai nestokojo, o ir žodį „Lietuva“ skanduoti sekėsi puikiai. Darželio vyresnėliai gimtinei dovanojo skambias lietuvių tautos mėgstamas dainas, deklamavo iškiliausio Lietuvos poeto Just. Marcinkevičiaus eiles, prisiminė smagius ir lig šiol aktualius bei vaikams labai patinkančius lietuvių liaudies žaidimus. Kiekviena ugdytinių grupė brangiajai Lietuvėlei skyrė linkėjimus, taip išreikšdami savo lūkesčius, norus, svajones, troškimus. Vaikai linkėjo, kad Lietuvą visi mylėtų, kad čia būtų gera augti ir gyventi, kad žmonės puoselėtų ir brangintų kalbą,  saugotų miškus, upes, pievas, kad visi draugiškai sugyventų, o tuomet ir laimė aplankys. O kai sujungę rankas visi sutartinai užtraukėme: „Lietuvos miškuos ąžuolai žaliuos...“,  aplankė didybės jausmas, suvokimas, kad mūsų vienybėje slypi jėgos ir kūrybinės galios,  kurios taip reikalingos vaikų linkėjimams bei visų mūsų troškimams išsipildyti.

Už gražias šventės akimirkas dėkojame ikimokyklinio ugdymo mokytojoms, renginio vedėjoms: Dianai Gorodeckajai, Helenai Songin, Aušrelei Gusevičienei. 

Už dainas tariame ačiū meninio ugdymo mokytojai Nataljai Šilobrit.

Tėveliams dėkingi už gražias iniciatyvas ir nuoširdų palaikymą.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje. 

Už gražias šventės akimirkas dėkojame ikimokyklinio ugdymo mokytojoms, renginio vedėjoms: Dianai Gorodeckajai, Helenai Songin, Aušrelei Gusevičienei. 

Už dainas tariame ačiū meninio ugdymo mokytojai Nataljai Šilobrit.

Tėveliams dėkingi už gražias iniciatyvas ir nuoširdų palaikymą.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje. 

D ė m e s i o!

Pranešame, kad lopšelis-darželis „Vyturėlis“ planuoja

2020 m. birželio 22 d. - 2020 m. liepos 22 d. (imtinai) nedirbti.

 

Skyriuje „Specialusis ugdymas“  patalpintas metodinis leidinys

„Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“.

Kviečiame susipažinti

Sausio 6-ąją darželinukai džiaugėsi trijų Karalių draugija. Visi kartu dainomis ir šokiais smagiai atsisveikino su žaliaskare eglute.

 

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje

ESAME PRIPAŽINTI AKTYVIA MOKYKLA

2019 m gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų darželio fizinio aktyvumo skatinimo veiklos  planą bei priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą (darželį) aktyvia mokykla.

TĖVELIŲ DĖMESIUI,

prašome susipažinti su Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų ugdymo dienų lankomumo tvarkos aprašu  http://www.salcininkuvyturelis.lt/vaiku-ugdymo-dienu-lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprasas

 

 „Koncertas mažoms ausytėms“

Štai tokiu pavadinimu muzikinę popietę darželinukams pristatė šaunūs Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos pučiamųjų skyriaus auklėtiniai ir jų mokytojai Rimantas Rutkauskas bei Žilvinas Kumpys.

Mažieji turėjo galimybę ne tik  pasiklausyti, bet  ir geriau pažinti tokius instrumentus kaip  trimitas, klarnetas, trombonas, tūba. Jaunųjų pūtikų atliekamos kalėdinės melodijos kūrė jaukią švenčių nuotaiką, buvo miela klausytis bei matyti buvusius darželio auklėtinius, susikaupusius ir be galo talentingus. Ačiū jums už dovanotas gražias muzikines akimirkas, už stebuklingą pojūtį – juk ateina Kalėdos.

Šalčininkų rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalinosi patirtimi,

 kaip padėti vaikams pažinti, suprasti ir išmokti valdyti jausmus


Lapkričio 21 d. darželyje įvyko seminaras „Vaiko jausmų pažinimas“. Seminare dalyvavo 40 ikimokyklino  ir (ar) priešmokyklinio ugdymo pedagogų iš įvairių rajono vietovių:  Jašiūnų, Butrimonių, Kalesninkų, Dainavos, Dieveniškių ir, žinoma, Šalčininkų. Seminaro pagrindinis uždavinys: padėti vaikams pažinti, suvokti ir valdyti savo jausmus. 

Seminaras prasidėjo „Smalsučių“ grupės parengta jautria menine kompozicija „Jausmų lietuje“. Choreografijos mokytoja Irma Jankūnienė bei priešmokyklinio ugdymo pedagogė Janina Radevič, ruošdamos šią kompoziciją, siekė vaikams nusiųsti žinutę – būkime jautrūs kito žmogaus išgyvenimams.

„Bitučių“ grupės auklėtiniai kartu su savo mokytoja Tatjana Laketčenko, diskutuodami, klausydamiesi kūrinėlių bei žaisdami įvairaus pobūdžio žaidimus, atskleidė, kaip jie suvokia pyktį, aiškinosi, kokiais būdais su juo galima kovoti ir jį įveikti.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Teresa Reginevič dalyviams pristatė turiningą pranešimą „Padėkime vaikams pažinti jausmus“. Ji atskleidė, kaip pasitelkiant literatūrą, pokalbius, diskusijas mokyti vaikus pažinti bei kontroliuoti savo emocijas. Ypatingai akcentavo žaidimų svarbą.

„Kodėlčiukų“ grupės vaikai, vadovaujami mokytojos Helenos Songin bei meninio ugdymo mokytojos Nataljos Šilobrit, paruošė darželio viešnioms nuotaikingą pasirodymą, pasiūlė pasivažinėti spalvotu garvežiuku bei aplankyti darželio pedagogų parengtą ugdymo(si) priemonių parodą „Jausmų pasaulyje“.

Išsakydami savo nuomonę, išreikšdami pastebėjimus, dalindamiesi dienos įspūdžiais bei savo praktine patirtimi seminaro dalyviai buvo vieningi: „Jausti jausmus yra natūralu ir visai nesvarbu, kokius jausmus jaučia vaikas, jis mums turi išlikti svarbus ir mylimas“.

 

  Pradedamas įgyvendinti projektas

„Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“

 

Informuojame, kad pradedamas įgyvendinti projektas „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“. Europos socialinio fondo agentūra ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2019 m. spalio 8 d. pasirašė projekto „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“  Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0083 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Projekto tikslas – taikant inovacijas ir skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę.

Projektu planuojama įdiegti inovatyvią virtualią ugdymo(si) aplinką kiekvienoje veiklą tobulinančioje ikimokyklinio ugdymo mokykloje (Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“; Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“; Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“; Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“; Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“), kurios įgyvendinimui numatoma: įsigyti interaktyviąsias priemones/įrangą ir edukacinę mokymosi platformą/aplinką bei pasitelkiant konsultuojančios mokyklos – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lazdynėlis“ ir planuojamo Konsultanto patirtį išugdyti personalo savarankiškus gebėjimus profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką bei rinktis vaikus įgalinančius ugdymo(si) scenarijus ir veiklas.


Bendra Projekto vertė – 117 834,64 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 115 477,94 Eur, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2 356,70 Eur. Planuojama, kad Projektas bus įgyvendintas iki 2020 m. rugsėjo 8 d.

Daugiau informacijos gali suteikti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Erika Sudnicka, tel. (8 380) 30163, el. p. erika.sudnicka@salcininkai.lt


 

 Sveikatos programos

„Judėjimas – sveikatos ir stiprybės šaltinis“

įgyvendinimas Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“

Kad vaikai augtų sveiki, fiziškai ir psichiškai normaliai bręstų, reikia nuolatinio judėjimo. Bėgiodami, šokinėdami, supdamiesi ir laipiodami jie lavina judesius, koordinaciją. Tokios veiklos leidžia vaikams drąsiai išbandyti naujus įgūdžius, lavina mažųjų smulkiuosius kūno raumenis. Paskatinti darželinukus daugiau judėti nėra sunkus uždavinys, nes daugelis mūsų nenuoramų pasižymi judrumu bei aktyvumu. Tereikia tik sukurti judėjimui palankią aplinką, pasirūpinti įdomesnėmis sporto priemonėmis, pasiūlyti originalesnę sportinę veiklą. Įvairių rūšių, dydžių ir spalvų kamuoliai, žymekliai, pėdos, lankai, spalvoti labirintai ir pan. vaikus skatina išbandyti, veikti. Smalsūs ir imlūs darželio ugdytiniai vadovaujami kūrybingų pedagogų geba prigalvoti įvairiausių užsiėmimų, kurių dėka lavėja mažųjų fizinės galios, kuriami bendravimo gebėjimai, ugdomos tokios svarbios vaiko savybės kaip atkaklumas, drausmingumas ir pan. Kasmetinis įstaigos dalyvavimas Šalčininkų rajono savivaldybės remiamose Sveikatos programos projektuose skatina mus, suaugusiuosius, atsižvelgiant į vaikų poreikius pasiūlyti jiems įdomesnių judėjimo priemonių, kurti palankesnes sąlygas būti fiziškai aktyviems. Sportuojantys vaikai, anot psichologų, jaučiasi laimingesni, juos dažniau lydi gera savijauta, būdami drauge jie patiria bendravimo džiaugsmą. Šiais metais už Sveikatos programos „Judėjimas – sveikatos ir stiprybės šaltinis“ skirtas lėšas įsigijome naują sporto inventorių: kėglius, kamuolius, dideles pėdas, balansavimo lavinimui skirtus žaidimus ir kt. Turėdami tokias patrauklias priemones lapkričio viduryje pakvietėme darželio keturmečius į sporto šventę. Mokytojos Helena Songin ir Teresa Reginevič, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, savo grupės ugdytiniams parinko judrius, auklėtinių mėgstamus žaidimus bei estafetes. Tėvai savo atžalas papuošė spalvingais geltonais ir žaliais marškinėliais. Šventė prasidėjo grupių prisistatymu, dalyviai visi kartu atliko linksmą mankštelę, o apšilę nėrė į žaidimų malonumus. Judrius žaidimus keitė ramesni, ramesnius – dėmesio ir greitumo reikalaujančios estafetės. Sporto šventę „Judėjimas – sveikatos ir stiprybės šaltinis“ vainikavo pats tikriausias sveikučių šėlsmas. Kelios dešimtys vaikų atsineštų animacinio filmo „Minions“ herojų linksmai šėlo kartu su darželinukais.

Už aktyvumą bei sportišką nusiteikimą ikimokyklinukai buvo apdovanoti padėkos raštais, vertingomis bei patraukliomis fizinį aktyvumą skatinančiomis priemonėmis, žaidimais. Dėkojame Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai už įstaigos Sveikatos programos projekto finansavimą siekiant, kad rajono mergaitės ir berniukai augtų judriais, sportiškais ir laimingais vaikais.

DĖMESIO!

Sveikatinimo akcijos „VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PUOTA“ pristatymas  adresu:  http://www.salcininkuvyturelis.lt/app/webroot/files/vaisiirdarovipuota11.pdf

TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

 Lapkričio 15-ąją darželio vyresnėliai kartu su kitomis Lietuvos ugdymo įstaigomis minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. 5-7 m. vaikų grupėse vyko pokalbiai, diskusijos besiaiškinant žodžio „tolerancija“ reikšmę. Ikimokyklinukai nagrinėjo kūrinėlius, žiūrėjo bei aptarinėjo filmukus apie pakantumą, mandagumą, pagarbą vienas kitam. Siekėme, kad vaikai suvoktų, kad mes galime nemėgti kai kurių žmonių, kai kurie gali nemėgti ir mūsų, tačiau tai ne pagrindas nesantaikai, užgauliojimams ir įžeidinėjimams.

Po prasmingos veiklos grupėse priešmokyklinio ugdymo „Smalsučių“ grupės vaikai kartu su savo kūrybingomis mokytojomis Irma Jankūniene bei Janina Radevič pristatė jautrią meninę kompoziciją „Jausmų lietuje“. Tai pasakojimas apie mergaitę, kuri lietui lyjant, skirtingai nuo savo bendraamžių, neturėjo nei lietpalčio, nei skėčio. Vaikai šokdami lietuje puikavosi savo puošniais skėčiais, tik mergaitės prašymams priglausti ją po skėčiu liko abejingais. Istorija baigiasi, kai vėl pradėjus lyti be skėčių netikėtai lieka patys skriaudėjai. Štai tuomet, laikydama rankose mažą lietsargiuką, pasirodo atstumtoji mergaitė, ji mielai juo pasidalina pridengdama  vaikus nuo šaltų lietaus lašų. 

Svarbiau turėti ne didelį ir gražų skėtį, bet gerą ir jautrią širdį!

Sveikos mitybos dieną ikimokyklinukai minėjo surengę vaisių ir daržovių puotą 

Lapkričio 8-ąją daugiau nei 160  darželinukų nešini savo vitaminizuotais patiekalais sugužėjo į vaisių ir daržovių puotą. Ikimokyklinukai mėgavosi ne tik savo, bet ir kitų grupių vaikų pagamintais vertingais, vitaminais praturtintais patiekalais.

Draugiškai smaguriaudami vaikai buvo vieningi: Švęsti dideliame draugų būryje - tikra smagybė!

Dėkojame tėveliams už pagalbą parūpinant šventei vaisius ir daržoves.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.

 

Mokytojų diena darželyje

Spalio 4-ąją darželio mažieji sveikino savo mylimas mokytojas, mokytojų padėjėjas bei  kitus čia dirbančius darbuotojus. Nuoširdžios vaikų dainelės, plačios jų šypsenėlės sukūrė visiems šventinę nuotaiką.


NEI DIENOS BE MANKŠTOS

 Kiekviena diena darželyje prasideda mankšta. Čia mankštinasi visi: ir maži, ir ūgtelėję, ir dideli. Ikimokyklinukams patinka smagūs pratimukai, kuriuos išmoningai parenka grupės auklėtojos. Pedagogės siūlo vaikams įvairaus pobūdžio mankštas: siužetines, klasikines, žaidimo ar aerobikos forma. Mankštos kompleksai dažniausiai siejasi su pasirinkta savaitės tema, pritaikant priemones, atsižvelgiant į vaikų interesus, jų pomėgius. Priemonių panaudojimas suaktyvina mažylius, suteikia pratimams žaismingumo, todėl darželinukai noriai sportuoja su lapais, kamuoliais, lazdomis, kankorėžiais, vėliavėlėmis, barškučiais ir pan. O jei mankšta lydima muzikos garsų – tai puiki nuotaika garantuota visą dieną. Priešmokyklinukai mėgsta savo organizmą išbudinti judėdami šokio ritmu, ypatingai juos užveda energingi „Zumbos“ žingsneliai.

Visi mūsų auklėtiniai žino, jog mankštintis sveika ir naudinga.

Daugiau nuotraukų svetainės galerijoje adresu:  www.salcininkuvyturelis.lt/galerija/1/139

Penkiamečių sporto šventė

Šalčininkų rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio puikios iniciatyvos dėka rugsėjo 19 d. buvo surengta sporto šventė penkiamečiams.  200 vaikų, skaičiuojančių penkerius metukus aktyviai mankštinosi, varžėsi įvairiose rungtyse, lenktyniavo ar šiaip linksmai pramogavo. Buvo smagu ir linksma. Šventę vainikavo žaidimai su parašiutais ir, žinoma, apdovanojimai. Kiekvienas darželinukas buvo apdovanotas  medaliu, spalvinga kuprine su saldžiomis staigmenėlėmis. 

Visų vaikų vardu dėkojame Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, jo specialistei Irinai Aikovskajai už indėlį organizuojant šią šaunią šventę. Ačiū už praskaidrintą niūrią dieną, už mažylių šypsenas bei puikias dovanas. 

Daugiau nuotraukų žiūrėkite galerijoje „Sporto šventė 2019“

Naujuosius mokslo metus pradedame drauge su respublikiniu projektu „Sveikatiada“. Ketiname įgyvendinti smagias „Svekatiados“ idėjas. 

Juk sveikai gyventi yra įdomu!

 

 SEKMINIŲ PUOTA ŠALČININKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VYTURĖLIS“

Pagaliau taip išsiilgta vasara! Vasara, kurios taip ilgėjosi ir laukė mūsų mažieji „vyturėliai“. Juk smagu, kai gali iki valiai mėgautis šiluma, džiaugtis saulėtomis dienelėmis, lakstyti basomis bei patirti vandens taškymosi malonumus.

Todėl ankstų penktadienio rytą mūsų darželyje nuaidėjo nuotaikingi muzikos garsai. Taip darželio auklėtojai ir ugdytiniai nusprendė pasitikti vasarą ir prisiminė senąsias Sekminių tradicijas. Sekminės – tai ypatinga šventė, pats gamtos šėlsmas, kai akys raibsta nuo žalumos, o kvapų galybė svaiginte svaigina! Nuo seno ši diena vadinta augmenijos ir naminių gyvulėlių garbinimo diena. Per Sekmines berželio šakelėmis puošiami kiemo vartai, namo durys, vidus. Tikima, kad beržų šakelėse apsigyvenusi Šventoji Dvasia suteikia namams palaimą ir ramybę. Tuomet visi gyvena taikoje ir santarvėje, būna linksmi ir laimingi.

Seniau Lietuvoje Sekminės buvo piemenėlių šventė. Vaikai, parginę vainikais papuoštas karves, būdavo šeimininkės apdovanoti nedidelėmis dovanomis, vaišinami bandelėmis, sūriais ar kitais gardėsiais. Tą dieną vaikai linksmindavosi ir ypač daug žaisdavo. Juk kas gali būti vaikui smagiau nei žaidimas gamtos prieglobstyje. Todėl, galima sakyti, Sekminės – ypatinga vaikų šventė. Tuomet ir pagalvojom, o kodėl gi mums, darželio auklėtojoms, nesurengus Sekminių puotos. Auklėtojos apsirėdė gaspadinėmis, vaikai – piemenėliais. Kad būtų tikriau, pasigaminome gyvulėlių: eiklių arkliukų, margų karvučių ir švelniavilnių avyčių. Dainuodami, dūduodami, švilpaudami smagia kompanija patraukėmė į lauką. Iš pradžių piemenėliai priganė gyvulėlius, o kai šie sotūs ir patenkinti sugulė pogulio, vaikai pasinėrė į žaidimų sūkurį. Žaidėmė senus, tačiau vis dar populiarius ir lig šiolei vaikams mielus lietuvių liaudies ratelius ir žaidimus „Bitelė“, „Čeverykai“, „Vilkas ir avelės“, „Akla višta“ ir pan. Piemenukai būrė orus, minė mįsles, o kai pailso – gaspadinės apdovanojo juos gardžiomis ir kvapniomis varškinėmis bandelėmis, pasiūlė paskanauti ir šviežio pienelio. Vėliau Sekminių puota persikėlė į vaikų žaidimų aikšteles, kur prisėdus ramiame pavėsyje gali ir atsigaivinti, ir pasistiprinti. Berniukams rūpėjo kuo greičiau pasipliuškenti naujame baseinėlyje, o mergaitėms kartu su auklėtoja magėjo iš laukinių gėlelių, įvairių žolynėlių nusipinti dailius vainikėlius, kuriais puošė savo galvas, dovanojo draugams. Iš lauko vaikai grįžo murzini ir pavargę, tačiau be galo laimingi. Smagu buvo visiems pabūti kartu, visiems kartu pajusti bendravimo džiaugsmą.

Jau seniai prabėgo parduotų vasarų laikai. Gyvename visai kitu, išmaniųjų technologijų laikotarpiu, tačiau išlikusios tradicijos, papročiai, žaidimai vis dar žavi ne tik mūsų mažuosius nenuoramas. Papročiai ir tradicijos moko, skatina ir kaskart primena apie svarbiausias gyvenimiškas vertybes – sutarti, padėti, atjausti, atleisti.

Kiekvienam, nuo paties mažuliausio, darželinukui norisi palinkėti smagaus atostogų meto, žemuogėm kvepiančių šlaitų ir pievų, vasaros pateiktos vitaminų gausos, kad augtų žvalūs, linksmi ir sveiki. Ir tegu  jaunose, žaliose, kvepiančiose, neseniai išsprogusiose beržo šakelėse, kuriomis taip gausiai išpuošėme savo mylimą darželį, balto balandžio pavidalu apsigyvena Šventoji Dvasia ir dovanoja mums nors dalelę taip šiuo metu reikalingos ramybės ir santarvės.  


Nuotraukas žiūrėkite galerijoje

Dėkojame už buvimą kartu ir dovanotas prasmingas akimirkas

  Šis žaluma svaiginantis pavasaris keturiasdešimt aštuoniems  Šalčininkų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinukams darželyje paskutinis. Atėjo laikas jiems pamojuoti rankele ir atsisveikinti su savo mažaisiais draugais, rūpestingais mokytojais bei visais darželio darbuotojais.  Kaip viena diena pralėkė, praskriejo metai darželyje. Žvelgiant į absolventus atgyja patirtos akimirkos. Įvairių jų buvo: džiaugsmingų,  linksmų, nerimastingų ir kartais liūdnų. Prasmingų ir pamokančių, kupinų gėrio, draugiškumo bei palaimos.  Jos kaip dėlionė gulasi į vientisą vaizdą ir  įsirėžia į mūsų atmintį. Akimirkos – tai brangenybės, geriausia dovana. Jas saugom, puoselėjam, įamžinam, jomis džiaugiamės, juk svarbiausia akimirkos esmė yra ta, kad prasmingiausios išlieka mūsų prisiminimuose. Dėkojame už šias akimirkas, už buvimą kartu.

Visiems savo „vyturėliams“, pasiryžusiems tolimesnei kelionei į mokslo ir žinių šalį, linkime daug drąsos. Tik būdami  drąsūs, atkaklūs ir ryžtingi išmoksite daug naujo ir įdomaus, atrasite kelią į šviesos šaltinį, o svarbiausia pasigausite savo didžiąją svajonę.

 

 

Sveikatiados iššūkis - pieno kokteilis

 

 Nuo seno žinoma, kad pienas – kalcio, baltymų šaltinis. Per dieną kiekvienam ikimokyklinukui rekomenduojama išgerti 200 ml pieno. tačiau ne paslaptis, kad dažnam darželinukui tai ne pats patraukliausias gėrimas. Štai tuomet į pagalbą atkeliavo šių metų paskutinis, tačiau ne pats prasčiausias „Sveikatiados“ iššūkis – pieno kokteilis. Pamanėme, jei vaikai nenori gerti grynojo pieno, tai gal vertėtų suplakti kokteilį, praturtintą vaikų mėgiamais vaisiais. „Voveriukų“ grupės penkiamečiai buvo greičiausi, tuo labiau kad ir tėveliai palaikė šią puikią iniciatyvą parūpindami bananų, kivių, braškių, vyšnių bei mėtos lapelių. Gaminti norėjo visi! Todėl auklėtojai su sveikatos priežiūros specialiste teko kruopščiai paskirstyti darbus: vieni vaikai pjaustė, kiti - trynė, treti - plakė, o ketvirti - puošė. Bendromis pastangomis buvo pagaminti 3-jų rūšių pieno kokteiliai: žalsvas - kivių, gelsvas – bananų ir, anot vaikų,  visų gardžiausias rožinis – braškių. Visi gėrė, visi ragavo, visi skanavo,  visi gyrė ir visi vieningai sutarė - pieno kokteilis ne tik skanu, bet ir sveika!

Daugiau nuotraukų žiūrėkite adresu   https://www.facebook.com/salcininkulopselisdarzelisvyturelis.sniadeckio.

Nepamirškite balsuoti.


MAŽOSIOS VELYKĖLĖS

Šviesios ir džiugios, kupinos pavasariškos šilumos darželio vaikus aplankė Mažosios  Velykėlės.

Ikimokyklinukai žaidė tradicinius žaidimus, rideno ir daužė margučius, rungtyniavo įvairiose sportinėse estafetėse. 

Priešmokyklinukai paskatinti „Naisių vasaros“ organizatorių margino Didįjį Velykų margutį.

Velykų bobutė ir Velykų margutis vaikams linkėjo pavasariškos nuotaikos, svajonių išsipildymo ir dovanojo po gražų margutį.

Bėgo ir maži, ir dideli !

Nors antradienis darželinukus pasitiko neypatingai  palankiu oru, tačiau vaikams geros nuotaikos tai tikrai nesudrumstė. Ikimokyklinukai jau įsitikino, kad būnant drauge  visuomet smagu. Atlikę nuotaikingus apšilimo pratimukus mažieji pasileido bėgti aplinkui darželį. 

Tegul ši graži akcija prisidės prie vaikų sveikatos stiprinimo, taps įpročiu būti fiziškai aktyviam. 

Daugiau nuotraukų galite peržiūrėti galerijoje (aplankalas „Aš bėgu 2019“)

DARŽELYJE PRASIDĖJOS PASAULINĖS SVEIKATOS DIENOS MINĖJIMO RENGINIAI

Pasaulinės sveikatos dienos minėjimas darželyje prasidėjo balandžio 5 d. 8.15 val., kai darželinukai visi drauge ir vienu metu atliko rytinės mankštos (flashmobo) nuotaikingus pratimus. Šia akcija buvo siekiama, kad mažieji suvoktų sveikos gyvensenos svarbą, patirtų judėjimo ir saviraiškos džiaugsmą. 

PASAULINĖ VANDENS DIENA

Kovo 22-oji - Pasaulinė vandens diena, todėl daugelyje grupių vaikai diskutavo apie vandens reikšmę ir jo svarbą. Keturmečiams ikimokyklinukams labai patiko  paprasti, tačiau įdomūs auklėtojos pasiūlyti  bandymai bei eksperimentai. Vaikai sužinojo, kad galima keisti vandens spalvą, formą, suteikti jam kvapą bei skonį. Beragaudami bei besimėgaudami  natūraliu, mineraliniu ir įvairiais  vaisiais paskanintu vandenuku, vaikai sumąstė išsiaiškinti, kokia yra vandens paros norma? Ikimokyklinukams į pagalbą atskubėjo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalija Kazlauskienė. Ji vaikus pasvėrė, tada vaikų kūno svorio masę (kg) padauginusi iš 0,003 (30 ml.) gr. nustatė kiekvienam priešmokyklinukui  rekomenduojamą vandens paros normą. Šešiamečiai  ėmėsi atsakingai žymėti išgerto vandens stiklinaites savo asmeniame lape. Patirtis buvo tikrai vertinga.  

 

Žemės diena

Kovo 20-ąją darželinukai minėjo Žemės dieną. Grupėse buvo organizuotos ekologinės valanėlės, kurių metu vaikai klausėsi kūrinėlių, žiūrėjo filmukus apie tai, kaip  galime prisidėti prie gamtos puoselėjimo, jos išsaugojimo. Ikimokyklinukai aiškinosi, kaip taupiai ir protingai naudotis gamtos turtais ir gėrybėmis, atliko smagias užduotis, mokančias juos teisingo atliekų rūšiavimo. Vėliau, išbėgę į kiemą, mažieji  į aukštos liepos viršūnę iškėlė naujutėlaitį inkilą, o po to ėmėsi švarinti ir tvarkyti savo žaidimų aikšteles.

   T Ė V E L I Ų  D Ė M E S I UI  !

Prašome prisidėti prie įstaigos gerovės kūrimo -  2 ar 1 procentus GPM skirti darželiui, kuriame ugdosi Jūsų mažylis.

Dirbantys vaikų seneliai taip pat gali prisidėti tenkinant vaikų poreikius. Pateikiame Jums detalią ataskaitą apie lėšų panaudojimą 2018 m. 

 http://www.salcininkuvyturelis.lt/app/webroot/files/2018m.-Copy.pdf 

Mažųjų skaitovų konkursas „Raktas į vaikystę“

Kovo 20 d. įvyko Šalčininkų rajono ikimokyklinių įstaigų mažųjų skaitovų konkursas „Raktas į vaikystę“, kurį organizavo Šalčininkų lopšelis - darželis „Pasaka“. Darželinukai deklamavo gražiausius poezijos posmus apie mamą, tėvynę, draugus, žaislus, nerimastingas ir žavias savo vaikystės dieneles. Mūsų darželiui sėkmingai atstovavo Adrian Dokurnevič (3,5 m.), Maja Vlasova (6,10 m.) ir Gvidas Ambrozas (6,2 m.).